pátek 14. dubna 2017

Píseň o vražedném činu blíže Českého Dubu
            Jsou věci, které už neznáme. Písničky, znělé pouťové  texty o násilí a vraždách v našem okolí, patřící ke ztracenému ,,štěstí“ našich praprababiček. Dá se říci, že každá taková tiskovina – píseň o vražedném činu, nahrazovala neexistující bulvár, černou kroniku. Povětšinou dvojlisty malého formátu popisovaly ve verších hrůzostrašné lidské selhání zakončené dokonalým mordem.

            Autentické jsou ty, co popisují hrůzný čin z nejbližšího okolí. Lístečky s „mordem“ se prodávaly na poutích a trzích. Byly vyhledávány, neboť prodávající jejich nabídku doprovázel ,,uměleckým“ doprovodem. Dá se říci, že tento obchod s lidskou tragédií prosperoval dobře v 18. i v 19. století.

            Dejme slovo ,,Nové písni o vražedném činu, který spáchal Jan Prskáček dne 20. června běžícího roku na Antonii Tvrzníkové a sám na sobě, co milenci, v roku 1892 blíže Českého Dubu. Patisk se zakazuje...“ Víc se toho na první stránku nevešlo...

            Následuje popis události ve 14 verších a samostatně závěť zločince i oběti, která byla nalezena po jejich smrti. Zaposlouchejme se do slok plných lásky, které končí hrůzným činem těch, co tu před námi žili před sto a pár lety....

„V Českém Dubě hrana zvoní,

 pláč se rozléhá,

 slavný průvod se tu bére,

 hudba zaznívá,

 napřed jdou krásné družičky,

 sliční mládenci,

 dvě rakve spolu nesou zdobené věnčí.“„Tážeme se drazí lidé čí je to průvod

jest to průvod milujících na lásku důvod,

v Šelbici jsou narozeniny,

panna, mládenec,

museli zaplatit draze panenský věnec.“            Třetí sloka hovoří o hlavních postavách dramatu:

 Mládenec byl Jan Prskáček 19 let,

Tonička dcera Tvrzníka jako z růže květ,

láska nezná žádné meze ani zákony,

darmo rodičové dívce lásku bránily.“            Dozvěděli jsme se, že dívka byla zřejmě nezletilá, a že ze strany hlavní postavy opakovaně docházelo k porušení zákona. Čtvrtý verš to potvrzuje včetně neschopnosti okolí tomu zabránit:

„Dvě léta se milovali jako andělé,

dvě srdce v jedno spojili,

žili blaženě....“            Další pokračování je jak z protokolu soudce, svědků, koronera, ohledače těl. Zaposlouchejme se do rytmu příběhu, který jako, jeden z mála popisuje ,,mord“ v blízkém okolí:

„Na den 20.června za jasné noci,

vyzvali se do Liberce ty dva milenci,

k smrti se připravovali,

světem loučili,

k tomu cíli smrtící zbraň si tam koupili.Pak z Liberce do Turnova po dráze jeli,

tam fotografisty vyblejsknout se dali,

na to šli do chrámu Páně tam se modlili,

snad za odpuštění hříchů Boha prosili.“Příběh graduje a dává prostor interpretovi ještě více věc zdramatizovat a zvýšit prodejnost kartičky, což se obvykle dařilo:

,,Pak se procházkou bavili smutném loučení,

u sochy svatého Jana dlouho klečeli,

pak myšlenka nastoupila šli spolu k domovu,

zvířenka je sprovázela k tmavému hrobu.A když byli blíž domova chtěli smrt zrádnou,

chtěli jíti z toho světa jen střelnou ranou,

mladík nebyl v tom zkušený,

dívku šanoval,

měl nabito jenom prachem, smrt ji neuďál.Pouťový prodejce příběh rozvádí a mráz po zádech obecenstvo obchází:

,,Dívka nechce déle žíti mládenci panny,

vemte z toho příklad rozvažte sami,

jest-li se k tomu zabraňuje ve vaší lásce,

jak měli ty dva milenci stísněné srdce.Provaz kdesi opatřili, šli jsou do borku,

do sousedního lesa velkém zármutku,

zvolili si zoufalou smrt na strom borový,

na jednom tažním provaze život ukončili.Otec dívky časně z rána čtvrtou hodinu,

šel prohlížet svoje pole tu samou dobu,

ohlédl se patří na strom borový,

jeho dcera s milencem viseli.“A následuje ohledání těl:

,,Na to slavná komise se dostavila,

aby ty dva usmrcené dobře ohlédla,

dívka byla z revolvéru dvakrát střelená,

šátkem hlavu zavázanou,

rány posetá.Tak svůj život dokonali,

skrz mocnou lásku,

chraňte se panny,

mládenci jejího svazku,

i vy drazí rodičové příklad si vemte,

vroucí lásku vaším dítkám nikdy nebraňteZávěť byla nalezena po jejich smrti, jak žádají,

obapolně jeden hrob míti,

ostatní se splnilo dle jejich přání,

jeden každý se to doví z toho popsání.“K textu pak následuje závěť, který byla nalezena po jejich smrti a podepsána „Jan Prskálek syn, Antonie Tvrzníková dcera, z obce Šelbic.“

            Původní text písně o vražedném činu z českodubska sepsal J. J. , tiskem zveřejnil J. Zvikla z Mladé Boleslavi.

            Co říci na závěr? Snad jenom tolik, že lidé v každé době touží po informacích. Pouťové dobové písně nás vrací do času, kdy informace mezi lidmi byla povětšinou ústní.
Žádné komentáře: