úterý 28. prosince 2010

Stále stejná písnička

Moc se toho za 400 let na světě nezměnilo. Lidská touha, závist, láska, nenávist, nic, co by tu už nebylo. Tak je možné, že my, lidé 21. století, trpíme neřestmi stejnými jako dávní před námi. Jen jeden krátký příběh, jeden za všechny.
Když zemřel starý Ferdinand Valdštejn, pán Turnova, jeho vdova, paní Eleonora Valštejnová, za svobodna Rogalová, se začala chovat, jako utržená ze řetězu. Aby prý dětem zachovala, co po muži zbylo, dělala možné i nemožné až na její adresu bylo v kronice města Turnova zaznamenáno: „Bezohlednou energií svou mnohé muže souvrstevného předčila“. A přidal se k její kritice i pan hrabě Vratislav: „Ač zákonem nařízený poručník vedle ní zůstával bezděčným divákem“ dí kronika. O co šlo, že tak vzácně si všichni přizvukují?
Ony ženy, pokud vládnou, pak zhurta nebývají žádné puťky, v dějinách máme příkladů habaděj. Kleopatra, Messalina, Xantipa, Libuše, Čachtická paní, carevna Kateřina, Isabela Kastilská, nám blízká Kateřina z Redernu (z blízkého Frýdlantu). Neuhýbejme od tématu respektive z Českého ráje. Naše hrdinka, zlá (?) paní Eleonora ač elementárnímu počtu moc nerozuměla, přistoupila k náročné přestavbě daňového zatížení Turnováků. Vyšla z počtu městských usedlostí, kterých sami turnovští napočítali raději hned 48. Guberniální komise po přepočtu jich hlásila jen 37. Na to z moci své, Eleonora vdova, jich spočítala 86. Nezůstalo jen u daní, své si sehrálo i pivo, oblíbený nápoj Keltů, Slovanů, Germánů i turnovských měšťanů. Pivo, jako zdroj nálady, pivo, jako zdroj plné feudálovy pokladny. Došlo tedy i na právo várečné, které vskutku nebylo laciné. Ale tady šlo o to, že paní vdova byla jako smrt. Brala všechno. I vařit pivo ve vlastní režii se jí zachtělo.
Hraběnka vdova neponechala nic náhodě. Tu vesničanům přidala (povinnosti), tu ubrala (výjimečně) městu. To byla léta, na která v kraji dlouho nezapomněli. Mistrně postavila proti sobě vesnice a město. Šlo, jako vždy, o peníze. Cukr a bič, rozděluj a panuj. To vše tato žena ovládala bravurně. Ač škol vskutku nepobrala mnoha, nescházela jí přirozená inteligence, jejíž obětí byli všichni kolem ní. Tlak na poddané, konšele i rychtáře vedl k tomu, jako by oslepli v němou poslušnost tupé resignace. Ustavičné přitěžování povinnostmi, dávky, roboty, stálé slídění po zapovězených knihách…
Prvý odboj začal na Jizeře v okolí Vysokého, Smržovky, Jesenného, Jilemnice. Byla to reakce na jmenované útrapy a násilnou germanizaci panství. Desfoursové přiváděli do kraje a země stále víc a víc Němců a katolíků. Tehdy se lidé z Podkrkonoší, Jablonecka a Turnovska vzbouřili v čas velikonoční, a táhli ku Praze. Připojili se k nim lidé z panství Hruboskalského. Obešli Turnov přes Hrubou skálu ale všem se do cesty postavili ozbrojení Turnované a kronikář se zmiňuje, že šlo o„úplné odražení zástupů vzbouřených, jejichž utišení potom v krátkém čase provedeno bylo“. Co se pod tímto odražením skrývá, si můžeme domyslet. Určitě to nebyl společenský raut při příležitosti udělování cen za statečnost a věrnost. Oni Turnovští si slibovali za chrabrost před nepřítelem víc. Dostalo se jim odměny, které až tak nežádali. Vrchnost jim udělila privilegium a tím ocenila jejich zásluhy. Poněvadž se vítězná bitka udála na Hod boží velikonoční cituji tu z kroniky: „Aby na věčnou památku slavného skutku tohoto každoročně v týž den radnici městské při hlaholu trub a kotlů zpívala se píseň Vesel se, nebes královno“.
Paní hraběnka nepřekročila svůj stín a její synové? K čemu byli vedeni a co na mamince viděli, to taky dělali. A nebyli v tom vůbec sami. Gallas na Frýdlantsku si počínal obdobně a jeho kovář v Dolní Řasnici na to reagoval vzpourou, Bredovi na Lemberku sedělo „Breda, bude nám běda“ a to se zmiňuji jen o severu Čech. Obdobně tomu bylo na Chodsku, Čáslavsku.
Ještě chci jmenovat Krištofa Tugemanna z Liberce, který došel se žalobou na hraběte Gallase až před císaře. Všechny pokusy změnit těžký život našich předků byly utopeny v krvi. Místodržící proti všem poslali generála Piccolominiho. Ten zástupy nespokojenců rozprášil a jejich vůdce zpravidla pověsil. K prvním změnám došlo zhruba o jeho sto let později a ty vedly už k zániku feudalismu na našem území…

Vánočky a vánoční cukroví

Nebudete tomu věřit, ale přejídám se až v poslední době. Co tomu stálo v cestě, že jsem nezačal dřív, nevím. Co vím, že maminka, tak jako všechny maminky, pekla vánoční dobroty. A že nám chutnaly, to vím zcela jistě. Ty teplé, co se pak dávaly nahoru na skříň, aby vychladly a nebyly na očích.
Dřív se nějak míň jedlo. Když se dívám na staré filmy z padesátých let, na staré fotky, byli ti příbuzní pěkně vyzáblí a ani já nebyl výjimkou. Dokonce jsem bral rybí tuk. Zpět však k těm vánočním dobrotám a ingrediencím. Pokud si vážně vzpomínám, v ochodech toho moc nebylo a tak o to víc se nahrazovalo. Třeba se dělala domácí čokoláda. Maminka v ní nechávala kousky moučkového cukru - pudru, což mi připadalo originální. Ta bývala na skříni nejvýš. Zato vánoček jsem měl brzo plné zuby, zrovna jako kakaa a teplého mléka. Vanilkové rohlíčky naopak výborně chutnaly namáčené do čaje, což bylo označováno za barbarství. Ořechové košíčky, kolečka s marmeládou, špičky s domácím vaječným koňakem. A další, další.
Tenkrát, když jsem mohl, nejedl jsem ,dnes, když nesmím, utloukl bych se po nich. Jo, na něco bych zapomněl. Na vůni, která provoněla celý byt. Nevím, co všechno matka na vánoční pečení cukroví za koření brala a strouhala, ale lékárna to byla hotová. To všechno znala od své matky, od prababičky z jižních Čech, která prodávala na náměstí v Příbrami. Babka kořenářka. Děda byl zas myslivcem v Dobříši. Na sever do Liberce si maminka přivezla všechno a hodně toho zapekla do vánočního cukroví. Však taky sousedky chodily a žebraly recepty. To, to právě bylo na tom prazvláštní, že se musely vyzkoušet recepty sousedky. A to už táta občas zavrčel, že by se mohlo taky brzdit, že to kazí zuby.
Mě zuby nezkazil ani dudlík poctivě namáčený v cukru a to je ověřený fakt. Odpočaté cukroví bylo vláčné a jedlo se samo. Někdy měl táta takovou ideu, že zabalil něco z toho, co máma upekla do staniolu a věšel to ještě na stromeček. Což naopak nenadchlo mámu: „Hned to sundej nebo se taky spletu a nebude oběd.“ Vidím je pořád, mé zlaté rodiče, sladké cukroví, stromeček, poctivé svíčky s knotem. Slyším vánoční koledy. Tatínek je ještě poslouchal tak, jako v mládí, v němčině.
Všechno se nesnědlo, hodně se toho dalo za okna. Do zahrady. Vždycky se našel vděčný strávník. Snědl všechno, aniž poděkoval a zmizel za obzorem. Tak jako mládí s chutí pralinek. Tak jako Vánoce, které za rok nahradily jiné. Ještě hezčí…

Něco je špatně

V létě velká voda, v zimě mnoho sněhu. Připadám si jako v zemi zaslíbené. Že by nás tam odněkud nahoře někdo testoval? Je už jeden národ známý z bible, který to zná z vlastní praxe a není věru o co stát… A tak čekám, co přijde příště. Zdá se, že to někdo s námi myslí vážně. Přestáli jsme povodně, sníh i mráz. Jsou tu i tací, co říkají, že je v zimě je normální, když sněží, to když my byli mladí… No jo, ale my zase pamatujeme počasí, co se nevymykalo normálnosti. Po zimě přišlo jaro a po létu podzim.
Je v tom obava, že my a ti kolem nás prožíváme jakýsi teplotní zlom. Možná, že bylo na čase, aby se „příroda“ ozvala a řekla dost, co si to tenhle druh fauny (člověk) opovažuje dělat. Možná, spíš ano nežli ne, se naplňují slova těch, které nechceme slyšet, že bude zle a pokud nepřestaneme hloupnout vnucovat svou vůli přírodě a jejím zákonům, přijdou nevídané přírodní změny.
Snad to není ještě tak hrozné, co vlastně je už moc a co nejvíc vadí? Na světě je příliš mnoho lidí. Uživit je znamená dát zelenou novým technologiím. Něco pokácet, „efektivněji“ hospodařit, ohřát lidi, dát jim nové automobily, mobily, oblíknout je, dát jim vodu, postavit nové domy. Léčit je. To všechno chce topit, rozvíjet chemické procesy, lidi někam vozit. Příroda se brání a kope kolem sebe. Musíme se „připravit“ že mohou přijít další jobovky. Škoda, že je ten lidský život tak krátký. A paměť, ta je jasně kratší.
Poučení z toho, co tu už bylo, to jsou dějiny. Dějiny, ze kterých si bereme jen to, co chceme. Jména bitev, bulvární skandály. Co přecházíme a co ani v učebnicích dějepisu není, je čas, počasí a velké územní změny, demografické údaje a když, tak jen tak na okraj. A přitom tady je někdo, něco, co „hýbe“ dějinami, vývojem společnosti. To že si opět někdo nakradl, porazil nepřítele, stal se prezidentem to přebolí, ale že čím dál tím častěji přichází bouře, sesuvy, tsunami, záplavy a co já vím, co ještě, to jsou vážné důvody obávat se toho, co přijde příště.
Nemá cenu se modlit, tudy cesta nevede už hezkých pár tisíc let. To přijde podnikatel, dá pár tisíc na církev a ta se modlí, aby mu jeho záměr vyšel. To samé s vyhranými bitvami, každý prosil za vítězství, klečel a modlil se. Padesát ku padesáti. Jen jeden mohl zvítězit. Zda příště opět stoupne voda, není v rukách kněze… Koncepce rozvoje celé planety, jsou v rukách těch, co investují peníze do nových a nových technologií – „šetrných a úsporných“, které vracejí vložené investice – co nejrychleji k dalšímu použití…

Šifrovaná zpráva

Věc: Vážená klientko, vážený kliente,
Dovolujeme si vám oznámit, že společnost „šest kroužků a 5 koleček“ s. a. rozhodla o zavedení výkonnostního honoráře pro podílové listy výše uvedeného fondu, a to v maximální výši x% z celkové výkonnosti, o níž tyto podílové listy převýší benchmark nebo výkonnostní cíl, pod podmínkou dodržení principu high water-mark.
S pozdravem oddělení custodian services bez podpisu s dodatkem: Toto potvrzení je vytvořeno systémově. Nevyžaduje podpisu oprávněných osob. V Praze dne 7. 12. 2010.

Myslel jsem si, že šroubovaná čeština zanikla s Rakouskem-Uherskem. Přesto, že došlo od té doby k mnoha revolucím a válečným konfliktům, musím konstatovat, že staré Rakousko má v Česku hluboké kořeny…
Marně luštím šifru z Unicredit banky. Došlo k jadernému výbuchu? Jsem maršál Tito, Evžen Savojský, Mata Hari, matka Tereza nebo plukovník Rédl? Co jsem komu udělal, že jsem nedodržel princip high water mark?? Proč to není azbukou? Třeba mi píší z Porůří nebo trapeři z Jižní Dakoty. Už zapomněli česky? Vězím v tom až po uši. Jsem agent 007 s právem zabíjet?? Mám chuť opravdu někoho zabít… Spící agent, kterého si teď našli pomocí šifry mistra Leonarda… Kosmonosy, Bohnice, Beřkovice, útulek pro staré policejní psi, psovody. Je to vážné? Jde jen o výkřik do tmy? Nebo je to vážnější? Jdou mi po krku? Mám jim to podepsat? Něco mi říká hej, to druhé mi říká pozor. Je přeci 21. století.
Obracím se tedy k vám s tou troškou, se zbytkem rozumu. Je tohle možné, mám já tohle zapotřebí? Chodím k volbám, do průvodu, platím příspěvky, dávám i na fond solidarity. Proč, proč mi tohle dělají? Až se jednou probudím a tohle uslyším, nebudu věřit, jak hluboko se vetkla rakouská orlice do těla českého lva. No řekněte, jak krásně se to česky „šroubuje“. Ať žije císař pán a Rakousko-Česká nebo jak chcete – Česko-Rakouská unie. Za všechny monarchisty: „Zachovej nám hospodyně…“

Co to byl devizový příslib

Je tomu rovných 30 let, co jsme byli včas upozorněni Státní bankou československou, že se žádosti o devizový příslib na soukromé cesty do nesocialistických států a Jugoslávie podávají do 30. 1. 1981. Žádosti se tehdy podávali na tiskopisech u poboček banky v místě trvalého bydliště. Na rubu žádosti muselo být doporučení zaměstnavatele, popřípadě školy, příslušného národního výboru. Při cestách do Jugoslávie se toto doporučení nevyžadovalo. Ano či ne, dostat na cestu cizí měnu bylo rozhodující , zda pojedete ven (za hranice) nebo ne. Pasová oddělení policie vám „musela“ na základě onoho příslibu deviz vydat výjezdní doložku k cestě. Pas měl možnost získat každý, doložku k cestě až na potvrzení, že má příslib deviz od státní banky. V ní zasedala komise, která měla určitou sumu financí k rozdělení. Státní banka vyrozuměla žadatele pouze o kladném vyřízení žádosti a to zasláním potvrzení devizového příslibu do 18. března 1981.
Co k tomu dodat. Nedostatkem deviz minulý režim odůvodňoval regulaci vycestování svých občanů na západ. Ve skutečnosti se však obával masového odchodu na západ, odlivu mozků, mladých lidí. Právě svobodné cestování vedle svobodných voleb a uplatňování vedoucí úlohy KSČ bylo základním zdrojem nespokojenosti lidí před 30 lety v tehdejším Československu. Obchody se začaly postupně plnit i zahraničním zbožím, byla tu kvalitní lékařská péče, 100% zaměstnanost, nižší kriminalita (lidé se neobávali procházet za soumraku ani jít do kina, divadla). Pronásledování odpůrců režimu se nedalo srovnat s tím, co se dělo ve společnosti v padesátých letech. To vše bylo ovšem vyváženo tím, že režim při uplatňování vedoucí úlohy KSČ, preferoval něco, co je neslučitelné s demokratickými principy tak, jak je očekáváme od moderní společnosti dnes. Uplatňování vedoucí úlohy KSČ v padesátých letech vedlo až k nejtěžším zločinům proti právu na život.
Společnost před 30 lety, to už byla společnost čistě pragmatická a konzumní. Nespokojeni byli právem především mladí lidé a odborníci, kteří nechtěli být v KSČ. Dá se říci, že „zbytek“ národa žádal pravidelně o devizový příslib. I takto zjednodušeně se dá popsat klima před 30 lety, kdy mnozí právě v tomto období doma vyplňovali žádost o devizový příslib k cestě na západ.

pátek 17. prosince 2010

Město má jméno po jabloni, ale slavné je i jinak

Přijet do Jablonce nad Nisou, když zrovna není pod sněhem, znamená vstoupit do města úžasné architektonické krásy a stavební činnosti druhé poloviny 19. a první poloviny minulého století. Tohle krásné město v kopcovitém terénu, nevhodné pro astmatiky s artritidou, skýtá nevšední zážitek pohledu ze všech stran. My, všichni z blízkých i vzdálených míst, musíme konstatovat, že v Jablonci je na co koukat, co obdivovat. V minulých dnech jsem konečně dočetl knihu „Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou. Autory jsou takové kapacity jako Markéta Lhotová, Jan Strnad a další. Pojmenovali to, co vidíte, a co v Jablonci nepřehlédnete, s výjimkou toho, co zničila lidská zloba, hloupost a nevědomost. Stavby, které kdosi spojil s ideologií a rasovou nenávistí, už jsou nenávratně ztraceny, jako například jablonecká synagoga – symbol tolerance a architektonické výjimečnosti.
Díky autorce, paní Markétě Lhotové, se můžeme se slavnou jabloneckou synagogou setkat alespoň prostřednictvím této výpravné knihy. Rakouský architekt židovského původu s českým jménem Stiastny, byl tím mistrem svého řemesla, jemuž vděčíme za takové stavby, které, pokud dosud stojí, vás ohromí a zároveň i osloví neopakovatelnou mírou detailu stavby určenou většinou k náboženskému účelu. Sem patřil i jablonecký „dvoucibulkový“ templ, modlitebna, kostel jabloneckých Židů. Těch mnohých, kteří město Jablonec nad Nisou a okolí proslavili tím, že jeho výrobky – sklo a bižuterii vyráběli a uměli i toto krásné zboží ve světě prodat. Pracovité židovské komunitě Jablonec nad Nisou vděčí za mnohé, čím se může světu pochlubit. V knize je oprávněně vzpomenuto komunity, která město pojmenovala prací, jejíž zvuk stále ještě je ve světě slyšet.
Sklo a bižuterie. Bez těchto výrobků, jako by ani město nebylo… Žel, lidé občas učiní kroky, které pozdější generace nemohou vstřebat. Rasová, etnická a národnostní nesnášenlivost poznamenala i jablonecký svět. Nevratná rozhodnutí místních Němců a jejich příklon k fašistické ideologii a po prohrané válce s okolním světem i odpověď vítězů – vyhoštění, odsun německého obyvatelstva, se sice nedá srovnat s vyvražděním jabloneckých Židů, ale ve svém důsledku vedla k nedobrovolnému odchodu většiny obyvatel německé národnosti z této oblasti. Těm, co Jablonecko osídlili koncem 40. let minulého století, zase naopak trvalo velmi dlouho, než vzali na vědomí ony krásné stavby kolem sebe, jejich autory, stavitele, jejich pohnuté osudy, osudy staveb, které nám tu zanechali. Jak málo jsme znali a známe Josefa Zasche, architekta jabloneckých kostelů, Franze Metznera, mimo jiné i autora známé kašny umístěné před radnicí v blízkém Liberci, Heinricha Kulku, autora vily Alfréda Kantora, K. Wintera, H. Lauterbacha...
Úžasné stavby Jablonce nad Nisou a jeho okolí jsou vsazeny do prostředí, které umocňuje jejich přirozenou krásu i funkčnost. Jsem rád, že takto vidí své město autoři knihy o jabloneckém stavebním vývoji, ti, kteří v něm žijí nebo my, z jeho blízkého okolí.

Pasířství

Byť je z Jablonce nad Nisou, často neví, co je pasířství. Máme sice k dispozici znalosti oblíbeného pana Dr. Googla, ale předpokládejme, že se naplnil scénář z těch nejčernějších. Nešel by elektrický proud. Pak je tu ona chvíle všech dědečků a babiček: „Milý vnoučku, přisedni a poslouchej.“ V onu posvátnou chvíli, budiž aspoň tolik světla, aby vědychtivá mládež mohla číst o pasířství.
Toť zušlechťování a zdobení součástek bižuterie a to napodobováním kovů, prastarého celuloidu, perleti a novějších, zcela neoddělitelně. Prvovýroba zásobuje pašíře vyráženými nebo litými surovými tvary, které se následně brousí, spájejí, nýtují, povlékají (prastarou bužírkou našeho mládí). Dál může následovat potahování v ohni, chemická cesta potahování stříbrem, zlatem, mědí, obrušování, leštění, smaltování, malování. Pasířina je rovněž osazování kamenem, sklem, jejich tmelení, přiletování ouška, sponu, přívěsku. Od toho nejjednoduššího k současnému, třeba uměleckému šperkařství, které, žel, ztrácí na atraktivnosti. Díky čemu? Díky levné pracovní síle, zautomatizování výrobních procesů a marketingu čínských dálně východních dělníků řízených státním plánem Čínské lidové republiky, potažmo Vietnamu. Toho plánování, kterého jsme se v kapitalismu odmítli jednou a provždy.
Snad i proto pasířina na Jablonecku a výroba textilu v Čechách není to, co bývalo… Vždyť ještě nedávno, ve třicátých letech minulého století existovalo na Jablonecku asi 600 výrobních firem a pasíř, to byla vždy elita – pan sklář. Pro 1000 pasířů zde pracovalo 6000 pomocníků. A začalo to tak nevinně!
Václav Jáckl a Melchior Pfeiffer přišli s kováním pro dýmky a bratři Fišerové z Turnova s výrobou umělých polodrahokamů. To se psalo 18. století. A protože nežijeme v pustinách pouště Gobi, musíme připomenout, že na úspěších výroby, výzkumu a prodeje zušlechtěného skla se podíleli jak němečtí, tak čeští obyvatelé kraje, včetně krosnařů (těch, co výrobky nosili v nůších) a formanů , kteří rozváželi (koňmo) a úspěšně prodávali ve světě.

Vánoční a novoroční projev pro rok 1947

Vánoční projev byl tradičně věcí presidenta republiky, novoroční projev patřil předsedovi vlády. Tak tomu bylo i na Nový rok 1947. Jak připomněl pan president, minuly první vánoce bez Němců. Jeho projev byl pronesen v naději, že příští léta již nebudou poznamenaná válkou, že dvouletý hospodářský plán (dvouletka) musí být ekonomickým rozmachem společnosti – ČSR, dále, že rok 1947 se musí stát rovněž rokem „pracovního vzmachu“ celého národního společenství. Mělo jít o všestrannou zkoušku morálních hodnot, zbavení se demoralizace mezi mládeží. Projev byl věnován především jí, dnešním osmdesátníkům. Jim se mělo dostat „vedení pevného, avšak taktního“, jim je nutný příklad starších, učitelů, vedoucích na závodech. To vše mělo „vyvést mládež z dnešní rozkolísanosti a – nebojme se u některých případů slova tvrdého, ale přiléhavého – mravní zkaženosti“.
Dál se president Beneš zabýval smyslem rodiny – výchovou dítěte. To už hovořil o mé generaci. Závěrem svého důrazného apelu na posluchače vánočního projevu znovu zopakoval, co chtěl zdůraznit a to, že slavíme poprvé bez Němců: „…tak jako náš svrchovaně spravedlivý postup vůči německé menšině je nejsilnějším naším mravním argumentem pro osud, bude náš humánní způsob odsunu nejsilnější argumentem proti příštím kritikám, s nimiž Němci jistě přijdou.
Novoroční projev (1. 1. 1947) ministerského předsedy vlády, Klementa Gottwalda se nesl v duchu konsolidace a probíhajícího procesu vytváření lido-demo režimu před únorem 1947. Hned z počátku se obul do živlů, které bojují proti tomuto režimu a jsou nositeli „starého reakčního kapitalistického rozvratnictví - vyvolávání neklidu a zmatků“. Jeho slovník byl plný formulací jak reakční nositele rozvratu zahnat do děr. Východisko viděl ve splnění dvouletého plánu rozvoje, v předchůdci budovatelských pětiletek…
Vládu činil zodpovědnou za splnění úkolů, jako byl cíl pro leden 1947: vytěžit 1.306.170 tun kamenného uhlí, vyrobit 16 kusů lokomotiv, 570.000.000 kWh elektrického proudu, 598 náklaďáků, 11.600 jízdních kol, 1.667.500 litrů piva.
To jsou jen vybraná data z jídelního lístku československých zaměstnanců pro leden 1947. Dál už pak K. Gottwald nemluvil než o „levné a dobré“ produkci, kontrole, aktivní účasti miliónu pracujících, o boji proti tzv. „šmelině“ a hromadění bezpracných zisků. O šmelinářích, černých obchodnících s nadprodukcí, hovořil jako o deklasovaných příživnících buržoasie, kteří se jako žravé kobylky vrhli na skupování a „zašantročování“ vyrobeného zboží. Tehdy šlo o to, že „legální distribuční síť“kolabovala. Proč? Na to si předseda i odpověděl: jsou to ony deklasované, parasitní buržoazní živly, které pak namnoze zločinně zneužívají pozic v legálním distribučním aparátu“
V závěru svého novoročního projevu sice řekl: „Končím, drazí spoluobčané“, ale to nemyslel doslova. Jeho cesta teprve měla začít. Jeho „zmar“ sabotérům a rozvratníkům byl záhy rozšířen na boj s třídním nepřítelem a se všemi, kteří nepřijali za své praktiky vedoucí úlohy jedné politické strany. Ano, to byl vánoční a novoroční projev presidenta a předsedy vlády pro rok 1947.

Nespokojenost

Stále více lidí chce změnu, opět je zklamaly volby. Zvolení lídři politických stran hledají onen „pomyslný chlup“ na dlani zaměstnance. Daňová zátěž neodpovídá realitě rozložení bohatství, pravicová vláda odmítá zdanit milionáře takovou dávkou, která by stanovovala skutečnou potřebu peněz tohoto státu. Dokud tomu tak nebude a bohatí nebudou platit ze svých příjmů 50 – 70 % daň, nebude v Čechách klid, nebude vyrovnaného rozpočtu. Bohatnutí bohatých a chudnutí chudých, to je současný program vlády, která hledá peníze tam, kde nejsou. Jedinou cestou je vzít je od těch, co je mají.
„Rozpočtová odpovědnost“ – co to je, když jedni si nemohou dovolit základní potřeby a druzí nevědí, co s penězi? Je docela možné, že odbory neudrží pokojné demonstrace pod kontrolou a přijde čas barikád, revoluce, znárodňování. To vše má dnes v rukou vláda a čím víc se bude „snažit“, tím dřív může dojít k občanským nepokojům. To není ze scénáře komunistické nebo „ultra“ strany, to je život, který opět může přivést nespokojené občany živelně před radnice, kde se bude nejprve zvonit klíči a pak může přijít i to horší. Předpokládám, že tento scénář, který vskutku píše dosavadní pravicová vlády, nebude naplněn v předvánočním čase. K realizaci jsou teplejší dny vhodnější, ale rozhodovat o tom bude opět vláda pana Nečase.
Co z toho vyplývá? Přestat mluvit o zadluženosti a nutnosti přiškrtit dávky – mandatorní výdaje, začít platit důstojné platy státním zaměstnancům, vzít těm, co nevědí kam s penězi a zdanit majetky, které mnozí získali po roce 1989 krádežemi, podvody a daňovými úniky. Hledat peníze tam, kde jsou a nepřipustit nepokoje ponižovaných. To všechno kolem sebe slýchám já. Kompetentní osoby našeho vedení opravdu tohle neslyší?
Je třeba zrušit „pojistku“ demokracie senát, jednoměsíční zdržovací aparát, který nás stojí miliardy, těm, co nepřesluhují nabídnout na odchod slušné odstupné, dát šanci mladým. Trestat zloděje a ne jejich poskoky. Neschovávat se za hesla, ale konat a zamezit tak nepokojům, které mohou přerůst v sociální revoluci. Je mi líto, ale opravdu jsem tyhle postřehy z ulice musel dát na papír. Podobných názorů je už dnes mezi lidmi tolik, že by je měla vláda řešit. Brzo…

sobota 11. prosince 2010

Vánoce

Vánoce mi léta přinášejí pocit jistoty, ostrova v rozbouřeném moři vody, kam připlouvají lodě jen s dobrými zprávami, přístav, kam se po roce vrací domů námořníci. Mým přístavem je vesnice blízko Liberce, Machnín. Tady jsem vyrůstal a odtud dodnes čerpám náměty svých příběhů, kdy partu kluků tu nic nerozdělovalo, ale na tisíc věcí spojovalo.
Domov je můj přístav, to jsou mé vánoce. Jak moc bych přál dnešním dětem, aby jejich sny a hry nikdy nepřerušila válka, nemoce a chudoba, aby, až jednou dospějí našli své domovy, svůj Machnín takový, jaký ho kdysi opustili. Aby našli zahrady, stodoly, stráně, stromy, bunkry tam, kde je kdysi zanechali, otevřené dveře i náruče těch, ke kterým se vracejí.

čtvrtek 9. prosince 2010

Drobná pohlazení

Ve světě hřmotu, hlasitého křiku, řvaní rádia nebo televize od sousedů je tenhle pocit nejsladší. Ten, který se nám vybaví, ucítíme-li vůni, která nás provázela cestou štěstí, neznalosti a bezstarosti. Ta doba už je nenávratně pryč. Kolik, že nám to bylo? Pamatujete, jak dříve vonělo ranní kafe, odpolední buchty, sádlo a škvarky, převařené mléko doma v hrnci? Nedělní oběd, když vaše máma přinesla domů recept od sousedky a vyzkoušela novou bábovku, vánoční cukroví, domácí čokoládu, pracičky?
Jak voněla každá skříň i krém na boty? Podle vůně jsem dělil od sebe i moje dvě babičky. Ta jedna byla z české chalupy od Příbrami, ta druhá z německého prostředí z Nového Města pod Smrkem. Jak daleko měly od sebe, tak blízko tím, jak voněly. Každá si s sebou přinesla na svět jiné koledy, zvyky, co dělat, jak uvařit. I jejich peřiny jinak voněly i jejich husy jinak kejhaly. A přesto, jsem už druhý den měl pocit, že jsem tu doma, byť každá mluvila jinou řečí. Když někdo tenhle pocit má, nemusí hledat slovník. Ta intonace řeči, krajíc chleba máslem mazaný otevře všechny cesty, ba i cestičky… Do databáze mozku se uloží každý vjem, aby pak po sto letech, řekl: „Stůj, tahle vůně – vzpomeň si!“ A ty se řítíš časem kamsi ke kořenům, aby sis vybavil onu šťastnou chvíli, která ti otevřela branku do zahrady kouzel – tvého mládí. Letmý polibek, pohlazení, šepot tajemného přání, lísteček její rukou psaný. Čas, kdy ty a ona, ona a ty, jen vy dva a vítr, který si pohrával s listy stromu.
Tak nějak voněla a zněla k ránu i tráva, mokrá a studená. A ty bez ponožek, boty zůstaly na schodech. Ve stanu bylo vydýcháno, sem tam i kapka, jak na plátně se srážel dech. Vedle tebe ještě spal Petr, Pavel nebo to byla Gábina, Hanka, Věra, Jarmila… Ta vůně, ach ta vůně těla, rozpáleného, rozpečeného starého rohlíku. Melta, co babička vařila. A potom k obědu svíčková a k ní za padesátník třeba malinová limonáda. Děti vypijí všechno, mají kachní žaludky.
Proboha, na psa a kočku bych zapomněl! Pes, když zmokl, zasmradil v tu chvíli celý byt. A babička to přešla mlčky, však on i chlap to uměl. Co by vám vyprávěla. Ale vyprávěla ráda, však taky hodně toho po ní mám. Chlapa ke slovu nepustila, sněm sousedek u plotu či na ulici to byl problém. Ten den se i stalo, že nebylo uvařeno. A my jsme vedle nich stáli a poslouchali. Semlelo se všechno, co se kde a kdy stalo. Nitka na nikom, jak se říká, nebyla ušetřena. A v tom všem jsme vyrůstali. Nějak bezhlavě, chaoticky, normálně. Sem tam škola, ale hlavně prázdniny u babičky. Esence všech těchto vůní působí jako feromon, jako když sirény svým zpěvem lákaly námořníky… Pak je lepší zalepit si uši voskem a spolu s Odysseem plout dál, dál do Ithaky, dál od snů nebo k nim blíž…

Cestování

Když koncem dvacátých let minulého století náš národní hrdina putoval střední Asií, nemyslel, že by v jeho stopách jezdili čeští abonenti turistických kanceláří. Opravdu nejezdili. Škoda, hrozně moc by se divili, protože i oni by viděli věci, o kterých by mohli vyprávět příštím generacím. Bylo to v roce 1964 nebo o rok později, kdy jsem letěl s cestovní kanceláří do Uzbekistánu. Měl jsem na klíně knížku Julia Fučíka, úžasný středoasijský cestopis této krajiny. Když už jsem nemohl cestovat s mým milovaným H. Heinem po jeho krásném Rýně, o to víc jsem si vážil toho, že na mě čeká střední Asie Julia Fučíka.
Za okny letadla moře písku, hory sebraného bavlníkového květu, regolovaná řeka Syr a Amu Darja. S cestopisem v ruce jsem prošel mnohou uličkou Taškentu, Samarkandu, Buchary, či Chivy, abych mohl dnes, po téměř padesáti letech říci, jak tam tehdy bylo krásně. Cestovat podle bedekru, mít oči otevřené a srovnávat. A tak se stalo, že jsme spali s Fučíkem v jednom z vyhlášených hotelů, kam Inturist vozil své zahraniční hosty. To byla Buchara a psal se rok 1964.
Prošel jsem všemi krásami orientálního města, místní starověkou universitou a stanul před hotelovou toaletou, abych si vzpomněl, že Fučík sem taky musel po rušném dni. Co na rozdíl ode mne tehdy viděl? Turecký záchod a hladký kámen místo role papíru… Šel jsem se tedy po pětatřiceti letech zeptat nejstaršího pracovníka, kdy došlo k výměně kamene za papír. Přišel děda věchýtek, sako jako maršál Sapošnikov a měl se tuze k světu. Vzpomněl si, že tomu tady v těch třicátých letech šéfoval a že vskutku se časy změnily. Bůh ví, kam se ten Fučíkem vzpomenutý kámen, co sloužil jako papír všem, kam se poděl…
Kámen pamětník. Nikdo jej po léta nehledal, aby jej do musea uložil. Kámen, který měly v rukou davy i osobnosti, kámen, kterým se psaly dějiny… Kámen, co Rosetská deska, kámen jako desatero, kámen z měsíce, kámen co rozcestník… Ano, děda děžurnyj si vzpomněl na novináře z Čech. Mluvil s ním a poznal ho i podle fotky. Tím pro mě kdysi skončily retro cesty za poznáním. Pokud se vydáte po stejných stopách vy, asi je pozdě a spatříte už jiný svět. Divukrásný, takový, jako má v skutku být.

Co všechno osel unese?

Co všechno osel na hřbetě unese? Počítejte se mnou: 2 pytle otrub nebo dvě otepi chrastí a viděl jsem, že na něm seděly tři předškolní děti. Osel je osel a oslem zůstane. Úplně cizí jsou mu odbory, DPH, přidané hodnoty. Osel oslem zůstane a šumafuk jsou pro něj vybrané dobroty. Má divné záliby. Pokud se někde zastaví a tam se mu líbí, pak se nehne a nedá si říct, ať jej láká pryč kdokoliv na mrkev, na červenou řepu... Ba, co vím, je to s ním kříž.
Osel oslem zůstane, i kdyby trakaře z nebe padaly. Osel je jednou pro vždy ukázkovým oslem, synonymem hlupáka. Osel i v dobrém zůstává jen oslem, držákem na cokoliv, podržtaškou, výborným masem do čabajky, ohonem k odhánění much. Celkově se lze shodnout na tom, že osel je pozoruhodné zvíře, ne nepodobné člověku. Toho, co máme společného je více, než toho, co nás rozděluje. Rozdíl je pouze v tom, že osel nikdy nikam nekandidoval. Nekandidoval, a tudíž nikdy nepožíval výhod voleného občana ani nevyužil tíže či výhod zvoleného lídra.
Představme si však, že se to jednou změní a on zasedne mezi ty, kterým se dosud dvořil. Pohádková představa, osel ministrem financí. Stále by slyšel: „Oslíčku, ministře, otřes se…“ Už by se nikdo netřásl o teplou židli, teplý chlév. V ten okamžik by padly všechny zábrany a člověk, byť se zvířetem, by si padli do náručí. Člověk, bývalý šlechtic, osel, vše rovno. Hlavně, že rozpočet zůstane vyrovnaný. A v tom je ono kouzlo osla. Osel může být i ministrem, tudíž je na světě i odpověď na otázku: Co všechno osel unese? Dá se říci, že všechno, všechnu špínu světa, stačí říci: oslíku, otřes se! a většina našich politiků se …

Sníh

Je teprve začátek prosince roku 2010 a sníh zasypal dvojměstí Jablonec - Liberec. Města se oblékla do svátečního, do bílého. Celé okolí je v bílém, září jak šaty, které si oblékla nevěsta. Sníh padá dál, tančí a skotačí. Celý kraj si oblékl bílý frak, bílé boty, čepici, rukavice z bílé příze, bílé náušnice. Kolem se vše topí v bílé mlze a jen černí ptáci nevěřícně tiše sedí na stromech. A lidé? Bílá uniforma rakouského důstojníka, bílé pláště zdravotníků, těch co pečou z bílé mouky i těch, co staví sněhuláky.
Města jsou stavebnice plná překvapení. Jindy si člověk tak neužije. Sníh kolem poletuje a přitom všem město je pod sněhem, ale žije. Sníh se záhy stěhuje. Někdy trochu legračně z chodníku do ulice a z ulice na chodník, než sníh někdo naloží na náklaďák a odveze za město. Nastal ráj pejskařů; málokdo najde, co jindy sebere, dá do pytlíku a vyhodí do kontejneru. Pár nohou se zlomí, na chodník spadne rampouch... Autobus, tramvaj přijede o něco později, ale přijede. Kdo jede vlakem, aby si přivstal a přesto těžko včas přijede.
A bylo, nebylo: když bylo sněhu málo, to se pak vzpomínalo, když napadlo moc, nadávalo se. Sníh je opravdu nejkrásnější na horách, jinde tak na ochutnání, na špičku nože. Nosívá s sebou komplikace a proto žádné oslavy. Umí být silný, křupavý a hravý, prvních deset minut. Městský člověk pak znervózní a začne se ptát: Čím jsem si tohle nadělení zasloužil? A čeká, že zase tak, jak sníh přišel, tiše zmizí. To ale nebývá zas tak pravda. Nejdřív přijde břečka, po ní většinou i velká voda a záplavy.
Zatím tu je ta první etapa, sníh krásný, bílý, romantický. Blíží se čas vánoční. Pokud tohle nadělení vydrží, tak fajn, dobrý, ale hned po svátkách se dohodneme: konec návštěv. Balíme kufry, milá zimo a šup, zpátky na hory. Města se vrátí ke své šedi - dost bylo rozmáčené obuvi. Užili jsme si, děkujeme, odejděte,zvláště, pokud jde o sníh už notně špinavý. V únoru a v lednu snad jenom trochu nového – pro okrasu. Jinak dost a šmytec. Kdo má tu nádheru pořád uklízet? Čeho je moc, to záhy omrzí. Kopce sněhu jednou za rok a pak už pac, to postačí. Mějme ohled na seniory, boty, nemocné. Ti všichni, spolu se mnou, si tak zhruba za měsíc přejí konec zimy, sněhové kalamity a sněhu za límcem na košili, když studí a stéká níž.

sobota 4. prosince 2010

Venku přituhuje

Přisedl si tuhle ke mně na lavici v „Plaze“ bezdomovec. Podle řeči ještě nedávno placené velké zvíře z jedné radnice ve východních Čechách. Vlastní strana a naštvaní voliči si prý zvolili jiného. Manželka se připojila a také zvolila jiného. Chlap si vzal igelitku a odjel do Jizerských hor. Slušně mě požádal o něco k jídlu, peníze nechtěl. Měl slušivý černý dlouhý kabát, byl už zarostlý, ale z očí mu ještě nekoukala ta odevzdaná beznaděj. Liberec se mu moc líbí a Jablonec taky ujde. Snažil se jíst pomalu. Nemá se už do čeho převléct, hadry mu prý smrdí. Měl svatou pravdu. Celý by se měl umýt, ale neřekl jsem mu to. Uvažoval jsem chladně. Ten člověk už byl prakticky mrtvý - odepsaný. Nikoho nezajímal.
Připomnělo mi to klasickou hradní hladomornu o třech patrech. Nahoře dostávali chléb a vodu, o patro níž to, co ti o chlebu a vodě nechali a neptejte se, co jedli v patře nejnižším. Všechna patra byla propojena úzkou šachtou. Nic neříkejte, pobyt v nejnižším patře byl odsouzením k jisté smrti. To můj bezdomovec ještě nevěděl. Zatím je v prvním patře, a o existenci pater pod sebou ještě neví. Odtamtud cesta zpět nevede. Slušně poděkoval, blahem si říhl, za což se mi omluvil a spěchal, aby na jiném místě svůj příběh pověděl jinému publiku.
Jak říkám, dosud „bydlí“ v horním patře, ale v příštích volbách zas někoho nezvolí a ten si vezme igelitku a pojede do Jizerek, aby vyprávěl podobný příběh o nevděčné straně, co ho už nepotřebuje, o nevěrné ženě, o voličích, kteří nepoznali, jak dobře se jim pod jeho vedením vedlo a koho že si zvolili místo něho…

Vzkaz Ypsilonce

Nedávno jsem vzpomenul, žel, asi jako jediný, nedožitého jubilea jednoho z nedoceněných libereckých občanů – středoškolského profesora Václava Bahníka, překladatele, latináře a víc než učitele italštiny - nezapomenutelného pedagoga. Jednoho z těch, který napomohl na svět inscenaci „Michelangelo Buonarroti“ rovněž jubilujícího studia, slavné liberecké Ypsilonky, v jejímž čele stál i tehdy Jan Schmid, režisér představení o významném renesančním umělci a vynálezci. Tenkrát režisér Schmid řekl, že vlastně nešlo o hru v pravém slova smyslu, ale o autorskou inscenaci, postavenou na tvořivé práci kolektivu, na oné metodě, která libereckou scénu Ypsilonku tolik proslavila.
Hra, jako monolit postavený slavné postavě, kvádr, ze kterého herci odtrhávali – odebírali kus po kuse stavební materiál. Nešlo o konvenční hru, klišé kamenného divadla, ale podle vzoru lidových scén o skladbu obrazů a tvořivosti herce a kolektivu, včetně choreografa, výtvarníka, hudebníka... Výslednému obrazu jsme přihlíželi tak říkajíc s otevřenou pusou.
Snad takhle nějak pracoval sám renesanční básník, jehož kulaté výročí narození liberecký kolektiv tehdy oslavil za podpory překladatele antické a italské literatury, Václava Bahníka. Učitele, který svou prací ovlivnil nás, čtenáře a žáky natolik, že právě jemu můžeme poděkovat za nový pohled celé kulturní veřejnosti druhé poloviny minulého století na antickou a italskou literaturu, na ony slavné osobnosti, které ji tvořily.
Má se za to, že všichni tři oslavenci – Michelangello, Ypsilonka a profesor Bahník vystoupili na onen pomyslný kvádr kamene, odkud vidí a jsou viděni. Jim vděčíme za tvořivé myšlení, za epochu renesance a osvícení, které mezi nás přinesli.

O své vůli…

Český president přestřelil. Václav Klaus se pouští na velmi tenký led. Jeho ukvapené závěry, tak, jako v celé řadě předchozích rozhodnutí, jsou mylné. V Česku prý není žádná zájmová skupina, která by chtěla euro. Je tomu tak? Nebo se pan president rozhodl postavit se k euru jako středověký vymítač - exorcista. Vyvázat se z toho, co jsme podepsali? Opět se představil jako muž mnoha tváří. Jako sportovec je proti kouření, jako lobbista otevírá nový provoz továrny na cigarety.
Není pravda, že by Češi nechtěli euro. Určitě to neplatí na severu Čech, u příhraničních oblastí s Německem, Rakouskem a Slovenskem by mnozí občané euro také přivítali. Většina obchodníků, vývozců, nás všech, co u hranic bydlíme. President se chce opět jen zviditelnit. Jeho názory jsou často a v poslední době až nezdravě často, v rozporu se selským rozumem. A přitom pravda je téměř, jako vždy, jinde. To svědčí jen o jednom. Náš president musí být v opozici, dokazovat sám sobě, svým spoluobčanům, že je to on, kdo obhajuje zájmy lidu. Mají-li jeho gesta přesvědčit, měla by být s těmito zájmy v souladu, ale je tomu právě naopak.
Euro je měna, která se v našich městech směňuje a často se s ní obchoduje. Pokud s ní pan Klaus má problémy, tak to jsou problémy zřejmě vyplývající z jeho postojů k Evropské unii. Ale já a spolu se mnou řada dalších si euro přeje. Co vede pana Klause k nesouhlasu s eurem, víme. Jeho snaha být hrdinou a v centru pozornosti nepřipouští diskusi. Zdá se mi, že pan president ztrácí soudnost a hledá sebemenší možnost pohovořit k národu ve smyslu: „Já to vidím tak a tak, a vy všichni mě následujte, neboť já mám pravdu vždy…“
S tímhle přece souhlasit nemusíme. Za dva roky se pan Klaus vrátí do lavic pro smrtelníky a bude opět jedním z nás. Ale abychom kvůli jeho osobním názorům museli čekat na euro déle, to je nespravedlivé. Euro v příhraničí bylo nutné už dříve, natož dnes, kdy jsme splnili všechny podmínky pro jeho přijetí.

neděle 28. listopadu 2010

Hlemýždí bohatství

Je tomu 40 let, co jsem si jako student vydělával brigádami. Jinak to ani nešlo. Rodiče nám přispívali, ale gramofonové desky, časopisy, vstupné na zábavy nějaké to občerstvení jsme si museli hradit sami. Jedna z možností, jak si přivydělat, byl sběr hlemýžďů. Jejich výskyt byl na severu Čech zcela běžný. Dá se říct, v některých lokalitách patřil k nejbohatším v Česku. Bylo to dáno i klimatickými podmínkami, častým střídáním sucha a deště. Pamatuji se, jak tehdy drůbežáři z Příšovic dělali bombastickou reklamu výkupu hlemýžďů plakáty a letáčky ve školách a organizacích: Sběr hlemýžďů – vedlejší příjem rodiny.
Dnes už nejsem tak přesvědčen, že jsem pomohl přestavět rodinný rozpočet, ale ony 3 Kč za 1 kg živých a zdravých hlemýžďů tehdy přece jen trochu pomohly. A tak spousta z nás procházela křoviska, rumiště, remízky a příkopy a sbírala šneky na to, co jsme považovali za nezbytné. Na knihy, na nový fotoaparát, popřípadě i na cestu s Cestovní kanceláří mládeže někam k moři. Tři 3 koruny za kilo nebylo ani tehdy moc peněz a ty potvůrky ještě většinou bývaly v dobré fyzické kondici a utíkaly. Ani jim nevadilo, kam lezou a kde se schovávají. Vím, že jsme našli ukryté v botách, v kredenci v hrncích, mezi brambory v košíku na chodbě, na WC, na jednom jsem uklouzl a parádně zaneřádil schody před domem. Na to, že nesměli být menší než 3 cm, byli pohybliví a aktivní až běda. Při šlápnutí na ně ulita tak divně praskla a nebyl to příjemný zvuk.
Skončilo to tím, když se mamince vysypala v divadle černá kabelka a z ní se vykulil hlemýžď (velikost 3 cm) a na stole šatnářky začal prchat… Tehdy šly všechny zbytky hlemýžďů do popelnice před domem. A to zase zaujalo pošťačku, sousedku od naproti tak, že chtěla volat hasiče ( tenkrát se hasiči volali ke všemu), aby zjistili, co že to v té popelnici tak divně pod tím harampádím zní. To kilo víc než třícentimetrových hlemýžďů hledalo cestu zpět do přírody a mně se hluboko v popelnici ztrácela jistota tří korun. Má matka měla ovšem oči ostříží a nebyla hloupá. Ženským řekla, že do popelnice hodila ryby, a ty že ještě chvíli budou vyvádět. Prý táta přinesl domů mřenky, víc kostí než masa a tak je na truc hodila tam, kam patří. Jó, to byl dřív život na vesnici…
A já? Dál jsem šetřil sběrem žaludů a kaštanů. Jednoduché počty. Kilo za kilo a žádné šnečí utíkání. Bylo to víc než za hlemýždě, ale já už jsem myslel na to, jestli někdo někde psal, že vykupuje živé hady a žáby a přemýšlel nad případnými klady a zápory náhlého zbohatnutí. A hlavně, co na to domácí cenzor, má nekompromisní maminka, jak se zachová, až se v kuchyni potká se zmijí a ve vaně s ropuchou? No, logicky jsem došel k přesvědčení, že nejlepší bude na LVT prodávat nanuky. Co kus to šedesát haléřů s tím, že občas nebudu mít drobné zpátky… Nevíte, proč jsem nezbohatl? Já to vím. To proto, že sluníčko svítilo tolik, že mnoho nanuků se rozteklo dřív než jsem je výhodně prodal.

Schody

Ne, nemyslím ty, co vedou do nebe, ale schody u nás doma, v paneláku, které, když přijde tvůj čas, nikdo za tebe neumyje. Ač je to práce na chvilku, dost ponižuje. Jít a sehnout se,a v pokleku, jak někde ve Vatikánu, máchat si ruce v kbelíku. Dělat že nic. Sousedce galantně podržet dveře od výtahu. Pak vzít do ruky mokrý hadr a máchat si čisté rukávy. Zdvihnout rohožku, vyklepat. „Špína se zametá, pak až to mokrý…“ slyším. Zase mokrý hadr, vyždímat na schody přiložit. Jednou do měsíce a připadám si u toho jako trouba.
Nejde to nějak zefektnit? Nejsem si vědom, že by šlo. Pokaždé tápu, hledám zlom. Přivázat hadr k tyči, něco, co jsem viděl v jiném domě. Snad jsem si i něco takového koupil. Ale už ta představa, sestavit to monstrum, mě děsí, natož tím matlat schody, chodbu. Zůstanu u dvou rukou a silných paží. Pokaždé, když přistupuji k této již tradiční zábavě (pro sousedy), představuji si vězně na Špilberku, v Alcatrazu na pevnosti If blízko Marseille a já, budoucí hrabě Monte Christo.
Než se mi tohle všechno v hlavě promítne v hlavě – končím. Schody se blýskají, jak matka říkala psovi genitálie. A já, hrdý na svou práci, čekám. Čekám, zda někdo přes ně nepůjde, abych skromně pravil:“ Právě jsem je domyl. Jsou krásně čisté.“ Tři týdny mám svatý pokoj. Ať myjí druzí.
Schody tu jsou od toho, aby se špinily. Mě je to fuk, kýbl a hadr vezmu do ruky za 3 týdny. Žel, jde to pořád dokola, už druhý týden chodím zvysoka, abych je nezašpinil. Třetí se hrůzou potím, že jsou jako do chlíva. A na konci se opakuje to, co jsem si zažil před třemi týdny.
Mám snahu nevnímat, je nebo jen to pozitivní z nich, jak zabránit choleře, tyfu, malárii. Umýt schody, ruce, osprchovat se. Odmočit. Po úkonu se zotavit přiměřeným počtem hodin kdekoliv, nejlépe v přírodě. A tak to jde v cyklech, po letech, nějak si už tak zvykám. Chřadnu, stárnu na duchu i na těle. A schody? Těm je to šumafuk, jsou chladné, bezpohlavní a netečné.

U Borový šišky aneb Když změna názvu nestačí

Záleží vždy na správném pojmenování, jako třeba Radniční sklípek. Těžko vymyslíte pro dobrou restauraci pod radnicí lepší jméno. A stalo se. Stačilo mít známé, prý až kdesi nahoře a konkurence skončila a nebylo více restaurace Radniční sklípek. Stačila malá lež, lež z úst, která stolovala jinde: „Pod Radničním sklípkem je voda, a proto zavíráme“. Ani Krušovice nezvládly tuhle karlovarskou losovačku a skončily. A tak či onak, zvítězila lež nad pravdou jako už mnohokrát.
Voda sice pod radnicí v Liberci byla a bude, jako pod všemi velkými stavbami v tomhle městě, ale vždy to snaha a profesionalita stavaře vyřešila. Jen ta naše radnice nechtěla ve svých útrobách hospodu, která by provoněla všechny její tajemné komnatky. A už je na světě další argument, proč hospodu radničtí páni zrušili. Šlo o konkurenci. Radniční šéf si prý oblíbil posedět u konkurence, venku, v podloubí, aby jej každý, kdo jde kolem, dobře viděl... Ne, to přece není možný, tohle vymyslel třídní nepřítel!
Abychom se dopátrali pravdy, dřív než zase porostou další fámy, dávám tímto podnět: očistěte toho nešťastného muže. Když padl, každý si do něj rád kopne… V tom bude něco, o čem my vůbec nevíme. Radniční sklípek se asi zavřel sám. V rámci boje proti konzumaci alkoholu došel k názoru, že by vlastně byl sám proti sobě, kdyby se mu dařilo.
Rozum zůstává stát. Celé tohle město někomu v cestě stálo a šel si za svým cílem. Sáhl si asi až na pomyslný strop… Místo dláždění se chodníky zalévají asfaltem. Žádná zámková dlažba, kostky, beton. Desky, dlažba, vše musí ven a všude to zalijeme asfaltem. To snad umí jen barbaři a liberečtí. Těžko říci, kdo je tak hloupý, aby chodníky uprostřed města (naproti Imperialu – Oldřichova a okolí) polil živicí a mnul si ruce, jak moc jsme ušetřili. To snad neumí ani v republice Rwanda – Burundi. A pak se zeptejte, kdo tohle dělá? Ignorant, nepřítel, osel na pokyn ze shora? Nechci být prorokem, ale tahle hnida neskončila. Město je pro ni příliš dobrým soustem, které ještě dlouho pocítí, co umí chapadla podivného tvora s přísavnými pažemi. Té nahoře přeji smrt hladem a žádné další akce na úkor města, které snad čekají změny…

úterý 23. listopadu 2010

Na hlavu je Jablonec a na srdce Poděbrady

Dámy a pánové, máme-li něco společného, pak jsou to vlasy. Buďme upřímní, péče o ně leze do peněz. Mé zkušenosti s péčí o vlas ve světovém stylu a za český peníz mi garantuje jablonecká provozovna Šmik šmik. Kam člověk přijde, kam strčím hlavu, všude si vás prohlíží a každý by rád zeptal, kdože vám tu hlavu tak krásně upravil. Platí a platit bude, že všude hodnotí, v jaké obuvi jste přišel, jakou máte košili, zda vaše hlava je módně ostříhaná.
Já s tím měl vždy tak trochu potíže. Od mládí jsem trpěl syndromem bílého pláště. Holič evokoval toho nejhoršího dětského lékaře a klapot nůžek a ručního strojku na vlasy mě děsil. O to víc jsem rád, že „šmik-šmik“ už mě nebudí ze sna, ale stal se provozovnou jabloneckých žen, kam jsem zavítal vícekrát a nepřestanu do posledního vlasu.
S věkem si hýčkám onu přirozenou pokrývku hlavy a všímám si, jak vypadám. Trochu to je i tím, že mám mladší přítelkyni a nechci před ní vypadat, však víte, jako kdo. Nemytý a nečesaný, toť průvodní znak bezdomovců, lidí na pokraji společnosti. A právě proto tu je jablonecký Šmik šmik, provozovna, kde nedopustí, aby vám někdo vyčítal, že na sebe nedbáte. V Jablonci sídlící společnost na širokánské třídě, kousíček od centra, kudy dřív jezdívala tramvaj od centra podél přehrady. Tam sídlí Šmik šmik, podle mne to nejlepší v oboru, čím se může Jablonec nad Nisou pochlubit. Odcházím odtud jako vyměněný a finanční kompenzace za poskytnuté služby je dána odvedenou prací, která mě dělá mladší. A proto jsem sem přišel. Jak už bylo řečeno, kdo na sebe dbá, je zodpovědný investor, neboť tahle investice se úročí. Každý si raději popovídá, spolupracuje s někým upraveným.
Tak si prosím zopakujme: na zuby je Thymolin, na prádlo mýdlo s jelenem i jeho vločky a na dámský i pánský vlas jsou tu dvě prímový ženský. Asi jim velí ta, co stříhá mě, paní Janecká. A dělá to parádně, stříhá, fouká, barví a češe, přirozeně i ženský. Také moc pěkně. Viděl jsem odtud vycházet nevěstu, a kdybych nebyl zapřísáhlý starý mládenec, tak pokud by mi tu moji takhle někdo načesal, nemám, co řešit. Shrnu-li to, dá se říct: Šmik šmik má šmrnc. Opět někdo, kdo svou profesi umí…

Bílá celá v ohni

8. 9. 1903. Toho roku bylo za Ještědem sucho jako nikdy. Už koncem srpna nebylo co sklízet a stodoly praskaly ve švech. Poslední neděli v srpnu se konala zábava – rekrutský věneček a ráno rekruti na koních doprovázeli hudebníky do Hlavice. Potom ještě šla vesnice vybírat brambory a kolem deváté začalo hořet u Sluků…
Víte, z nás lidí, co žijeme dnes, nemůže už nikdo říct, co je to oheň. My, z jednadvacátého století známe oheň pouze z kamen a ještě sem tam, když shoří přístřeší pro bezdomovce. Přijedou hasiči, policie, sanitky a je po ohni. Když ale začalo hořet před sto lety na vesnici, hořel svět. Kde tehdy byla televize Nova? Tam, kde začala hořet jedna chalupa, tam záhy plála celá vesnice. Tak tehdy hořela Bílá: půl vesnice bylo ve chvíli v ohni, co hořelo, shořelo do mrtě. Stáje, stodoly, maštale, vše bylo ze dřeva a pokryto doškami. Jak asi mohly odolávat dlouho? Žár zhltl všechno. Za tři hodiny od prvních plamínků plálo 28 hospodářských stavení a 20 stodol. Škola, která měla střechu pokrytou železnobrodskou břidlicí, vydržela. A ještě pár domů na jihu obce.
K požáru dorazilo 18 hasičských sborů, dobrovolníci z celého okolí. Bylo sucho, že tráva praskala pod bosou nohou. Hned zkraje došla voda a vesnice plála k obloze. Krávy, koně, ovce pobíhali kolem. Tohle by žádný režisér hororového filmu ani nevymyslel. Tak totiž vypadá skutečná hrůza. Takhle hořely za válek karpatské vesnice, takhle plály balkánské domy, arménské kostely a bulharské domovy.
V Bílé byl 7. 9. 1903 hluboký mír. Lidé z okolí přicházeli a nosili vyhořelým milodary. V továrnách v okolí se vybírali mezi dělníky peníze. Obnova vsi začala ihned, tak, jako jinde po povodních. Zima už stála vlastně za dveřmi. Šlo to tak rychle, že někteří bydleli v novém už o Vánocích. U Kalešů ještě na Štědrý den šest pokrývačů pokrývalo střechu, a protože od rána sněžilo, co chvíli košťaty střechu zametali. Tentokrát už na střechu nepřišly žádné došky, ale pravá, nefalšovaná kvalitní břidlice. Česká místní z Jablonecka. Kdo opravu nestihl, bydlel provizorně po sousedech. Do domů, co neshořely, se nastěhovaly i tři rodiny. A tehdy mívala jedna rodina až deset dětí a tak si představte v jedné sednici i tři rodiny vyhořelých.
Pokud se zajímáte o to, co ještě shořelo, pak nezůstalo lidem téměř nic. Shořel malovaný jedinečný nábytek, starý, historický. Truhly plné ještědských krojů, písemností. Obrázky svatých, fotky rodičů a dětí. Lidé se zachránili. Dnes, víc jak po sto letech, obec Bílá kvete, už nic tu nepřipomíná, že plála kdysi mocným plamenem…

Trosečníkem na Nise

Žabomyšky, ptakoještěři, ježkohadi, rybovlci, od všeho velký kus. Hlavně ne jako lidi. Fascinuje mě, když slyším, že člověk měl za babičku mloka, případně něco hodně podobného. Že z myšky vyrostl kůň a z malé ještěrky se vyloupl slon. Jsem na tom stejně, když mačkám klávesnice počítače, když používám mobil. Jsou strže, jejichž dna už nedohlédnu, vodopády, jejichž mlžný opar neprohlédnu, chování lidí, které nepřehlédnu. Jsou pochody v lidském těle, které neuspíšíš, fyzikální zákony, které platí za každého režimu.
Mám rád léto, kterému předchází jaro, co by mohlo vést k jistému posunu. Co kdyby právě počasí přispělo k novému chápání toho, co tu ještě nebylo? Nechci po nikom, aby se v zimě svlékl do trenek a procházel se po hrázi rybníka a čekal na sluníčko. Nechci, abyste věřili, že dochází k super změnám v lidském chování. Ale rád bych v něm viděl to, čemu se říká blýskání na dobré časy.
Vše má svůj čas. Existuje čas dětských her, po něm čas malin nezralých. Po vojně, dnes po vysoké škole, čas vandrů, svazků na psí knížku a budování kariér. Po třicítce čas na rodinu, dítě, sem tam na dvě. Pak čas na rodiče, po čtyřicítce. To už je rodičům kolem sedmdesátky a více. Ti, kteří odešli po šedesátce, se nedočkali. Mladí, úspěšní a draví neznají, než své mříže, svou manéž. Práskání bičem krotitele. Jde o proroctví téhle fronty, tohohle zavedeného klíče. Aby se podařilo změnit tok dravé řeky, kariéru syna či dcery, je třeba opravdu silné nálože. Kdo má srdce brzdit je, když oni plni svaté víry derou se vpřed jako by před sebou měli pohany, bezvěrce? Všichni přijdou o svody světa, které jim utečou a oni nebudou světoví, nebudou při tom a svět jim uteče, jako voda prsty proteče. Řekněte, kdo má to svědomí své děti připravit o to být úspěšný? Tahanice je křehká, jak frontová linie uprostřed války.
Někdo, kdo je nezaměstnaný, a nemá dlouho práci, by bral všechno, kdo zaměstnaný je, nechce práci ztratit. Kdo by chtěl v práci šéfovat je v ní pořád, kdo by chtěl ještě víc, ten se musí s prací oženit. Mít s ní dvě tři děti, nadace, sekretářky, asistentky, dceřiné společnosti. Tam, kam až přes kopec zase nevidím. Kde jsou růžové obláčky, zlaté kreditky a halí je do oparu nadpozemské síly, kde táta s mámou nevědí, zda mohou, zda smí zavolat… Je na tomhle světě ještě něco, co je normální? Všichni si vedou svou řeč vlastní, jak ptáci štěbetaví. Jeden druhému přestal rozumět. Teď se jen čeká, až nepůjde internet, až se svět zhroutí. Moc lidí na světě si to už přeje. Abychom se vrátili, ne k petrolejce, ale hodně, hodně zpátky do doby obyčejné televize, kdy táta s mámou, děda s bábou své děti znaly jménem a děti věděly, kdy se táta narodil, na co čeká, co nemůže dětem odpustit…

Lidé si mají povídat

Skoro všichni si chtějí povídat. Je málo těch, co nechtějí a přitom je tolik krásných věcí na světě, že by se o nich mluvit mělo. Pusa nikomu neupadne, každý by občas měl klapnout zobáčkem. Co nás tak učili ve škole, občas si každý pustí pusu na špacír a každý se občas prokecne. Říká se přeci naopak, líná huba, holé neštěstí nebo pro hubu – na hubu a tak dál. A tak to je se vším. Mlčíte – mlčeti zlato, držíte klapačku, malér je na světě. Tak to je se vším. Jednou si zadáš, jsi nahoře, podruhé lezeš blátem po břiše. A přitom v mém případě to je půl na půl. Zleva i zprava. Po celý život pořád stejný. Nepřipadá mi, že bych vybočoval, občas se mi zadaří, potom zas naopak. Že jsem se raději nekousl do jazyka! Mohl bych pokračovat.
Komunikace, ne ta děravá silnice pod vašimi okny, mám na mysli tu, co vedete se svými dětmi, vrstevníky, kterou obcujete se svým partnerem, na úřadě, na cestě městem za nákupy, ta nás pokaždé vede zákonitě do konfliktu, pokud máte na druhé straně příjmu někoho se šumem na přijímacím aparátu. Není tu, co by rušilo, jen na kontaktu je usazenina z minulého spojení. Kontakt koroduje, baterie se může nato šup vyměnit. Kéž by vše šlo tak snadno i na druhé straně, u mne, něco zkorodovaného vyměnit. Byl by tu nový člověk, nová kvalita spojení. Zázraky se však nedějí. A tak se znova a znova snažíme: mluv se mnou proboha. Řekni něco, svěř se mi… Na druhé straně kontaktu sedí na drátě někdo hluchoněmý. A tak si tiše zoufáte, točíte klikou a slyšíte, jak říkáte: „Tady havran, tady havran, jak mě slyšíte?“ Někdo vám přistřihl křidélka, havránku, někdo vám sedí na drátě. Na druhé straně sílí boj. Spojař se brání mušketou, střílí bezhlavě kolem. Kde není spojení, není velení. Kdo nechce naslouchat, bojuje sám, bez podpory ze shora. Je v tom sám. A vy, vy se můžete jít s vaším telefonem na kliku vyfotit.
Probudíte se a máte v ruce mobil, mačkáte, mačkáte a nic moc se nezměnilo. Sluchátko je hluché, přes vaši snahu přesvědčit tu horu bakelitu, že vaše zpráva má prioritu. Na to vše musí být dva. Na jakékoliv početí, na jakýkoli vztah. Popovídám si, to je dnes výsadou silných mužů, žen. Jakoby hospoda, zápas, plný sál něčeho byla záruka, že je tomu tak.
Neohrozí to asi fakt, že jde dnes o komunikaci trochu intimnější, z ouška do ouška, o míru smíru mezi dvěma válkami, mezi nejbližšími, co hledají dosud cestu. Jak bych si přál, aby se mnou mluvili celé světy, aby už nikdy nepadaly bomby, aby si měly co říct máma s dcerou, táta se synkem. Neboť a v tom to vězí! Svět stojí a padá na komunikaci plné děr, na komunikaci, kde jeden musí a druhý dělá, že neslyšel. A až se jednou tohle změní, pak budu šťastný a se mnou spousta obyčejných lidí, kteří se dneska ještě stydí říct svým dětem: já nejsem tvůj nepřítel…

Kořeny

Budu muset jít na dceřin maturitní ples či prostě jít „na bál“, jak se dříve říkalo. V Liberci a jeho širokém dalekém okolí nebyla v celé historii zmínka, že by Češi měli svůj bál. Až teprve ve druhé půlce 19. století, v dosud stojící a chátrající restauraci „Na střelnici“ si Češi v německém prostředí tehdejšího Liberce zatancovali. Vstupné 40 krejcarů přineslo výnos 110 zlatých na další společenské akce, především právě vznikající „České besedy“.
Dnes naprosto nepředstavitelná představa dvou oddělených světů. Svět českých služek, dělníků, drobných prodejců a svět německy mluvících zaměstnavatelů, studentů, obchodníků, majitelů činžovních domů, restaurací a německých spolků vyhraněných už tím, že v nich všichni mluvili jen a jen německy… Odtud plynula snaha mnoha „úspěšných Čechů“ splynout s německým živlem. Poněmčit si jméno, posílat děti do německých škol. Poměry, které si skutečně neumíme ani představit. Být doma vedle někoho, kdo si přisvojuje váš domov a vydává ho za svůj. Co je to pak za domov?
Češi se do Liberce nijak nehrnuli. Pokud museli, tak šli za prací. Němci němčili a Rakousko-Uhersko jim fandilo, každý sebemenší ústupek Čechům bylo divadlo. Žádná idylka mezi Němci a Čechy tu nebyla. Ti, co idealizují tenhle stav, jako div ne bezproblémový evidentně fabulují - lžou. Němci v Čechách, natož v Sudetech, nedali Čechům nic zadarmo. On totiž vztah německého fabrikanta a českého dělníka z Horního Růžodolu byl vždy jenom o penězích. Pokud by ten první mohl a měl si vybírat někoho na práci, dal by ji „soukmenovci“. Jejich svět byl jiný a jiným patřil. České a německé dělníky svedl dohromady třídní boj, ale jinak měli každý svou hospodu, svůj kulečník, své nedělní výlety a rozhledny, své lékaře, své knihovny.

Kde jsme doma

Na to se ptají tažní ptáci, kteří se rok, co rok, vrací. Tajemný radar ponorky našich srdcí, nohy, co v bačkorách pevně vězí. Též vlaštovky jej mají. Ti všichni zcela neomylně přes pevniny, moře, hory, zamíří do přístavu. Kdysi jsme tomu všemu říkali být doma za pecí. Mít doma kdesi suchý kout, kde voní mámino vyprané prádlo, vařené brambory a v kastrolu omáčka. Na polici ve sklenici je med, mák a strouhanka. Krabička sirek, od nepaměti se svíčkou, když snad nedej bože zhaslo a máma měla v troubě králíka…
Tak nějak voní mě i tobě domov. Vlaštovčí hnízdo nahoře pod trámem, v krovu, kde každoročně přichází na svět nové a nové… Domovem může být i bouda z plechu, oblouk betonu pod mostem, studená místnost s jedním kohoutkem studené vody a rezavým dřezem. Domovem může být i vězeňská cela. Studená chata, co zbyla po rozvodu. Domov důchodců nebo i špitál. 3+1 v paneláku. Drahá mansarda či dražší apartmá v honosné vile. Všude může být dobře, všude se můžeš cítit doma. I v červeném stanu na kře ledové. V kokpitu letadla, v batyskafu. V koši balonu ve stratosféře. V chatě Pygmejů. Domov je nora králičí, hnízdo orla, supa, co vláčí mršinu, či kolo na komínu a na něm čáp.. Ovečce za přístřeší stačí převis skály a šnek zná domov jen z povídání…
Všichni mají svou adresu. Voják, co bydlí v kasárnách, pacient v nemocnici. Svišť, který bydlí v Tatrách, student na kolejích, bezdomovec, co jezdí pořád tramvají. Ti všichni přechodně někde žijí. Domov má i workoholik, co spí v práci. Hasič, co nebyl pár dní doma. Včela má úl, noru sysel, i ten, co světem bloudí. Dítě, které odpočívá v kočárku, rorýs, co spí za letu, kondor ve vysokých Andách. Had ploskolebec v horkém písku, ryba co nemá nic a spí ve vodním proudu, roztoč, o kterém nevím nic tak, jako o bleše v psím kožichu. Domov má myška pod kořeny stromů, milenka u svého muže.
Pionýrský šátek v bývalém rudém koutku, bota v botníku, příbor v příborníku, cukr v cukřence. Všichni máme své místo na téhle planetě a i ta má své místo – domov v téhle sluneční soustavě.
Dovolat se domů dá někdy spoustu práce. A když máš smůlu, uslyšíš, nejsem doma, ale nevěšte hlavu, já se ozvu až doma budu….

Mír do každé domácnosti

Mír vešel do dějin. Vždy jako pauza mezi válkami. Mír byl pavéza i bojový štít. Mír je v našem podvědomí oázou v poušti. V našich dětech, ve jménech, těch nejdražších. Mirek i Miroslava, snad i Marek, Maruška, Miluška, Matěj. Pokud se pletu, svět se nezboří. Mír je ve jménech královských. Mám před sebou polskou bankovku v nominále 50 zlotůvek a na ní fousatý Kazimierz III. Wielki. Aha, tady jsem se asi nestrefil. Dotyčný pravděpodobně mír sabotoval.
Noviny roku 1941 psaly, jak se Chorvati mají a jak si ustanovili „Řád koruny krále Zvonimíra“ a před tím ještě své fašistické „království“. Pokud by nešlo o státní zřízení, které mělo blíže peklu než k nebi, budiž. Ale tam, kde vládnou fašouni a kde pronásledují Židy a demokraty, tam není místo pro mír. Proto až morbidně a za jiných okolností legračně zní: Řád koruny – krále Zvonimíra… V kontextu válečných křivd, zas jeden špatný vtip.
S tím je spojené i hloupé, povýšené a ponižující titulování. Náš stát, Československo, ihned po svém vzniku zrušil predikáty. Sankcionoval podržtašky, patolízaly a přihlouplé žurnalisty, aby je odradil od ponižujícího předklonu – pane kníže, pane hrabě, barone. Těžko je v duši novináře chtějícího se zalíbit, oslovit občansky. To je jak s úplatkem, obálku podstrčit. Nebo vše svádět na komunisty, Židy, cikány. Lidé jsou křehké nádoby, taky se říkalo – noční mísy z křehkého materiálu a pokud se obsah vylil jinam, než kam měl přijít… ani nedomyslím.
Je to stejné jako kostlivci ve skříni. Co jenom příbuzných bylo milicionáři, co lékařů absolvovalo VUML (večerní universitu marxismu leninismu), psalo anonymy na své kolegy… Mír, mír, volal farář z každé bojující strany vprostřed válečného pole. Bůh s vámi. Ten by musel být schizofrenik, aby byl na všech místech najednou!
Co z toho plyne? Pro nás nic. Ti, co si na nic nehrají, mohou zůstat v pohodě. Ti druzí by mohli balit. Mír je pauza mezi válkami. Svět se začíná měnit. Bohu dík přichází nová generace, které se z těch předchozích dělá na nic. Kdo by se divil. Každá strana jednou končí. Děkujeme, odejděte! má v sobě víc než pozdrav na ulici.

Jak slepit hrnek rozbitý na dva kusy

Otevřel dveře, píchl do mě prstem a řekl: „Jsem tady“. Představovat se nemusel. Dvakrát odložena beseda s MUDr. Plzákem se bude konečně konat. Sál klubu mládeže Plamen v Liberci byl obsazen do posledního místa. Míra Macháček si stěhoval své fotografické nádobíčko, všichni kolem jsme byli nervózní.
Na kalendáři bylo datum 2. února roku 1982 a podvakráte zrušená beseda s odborníkem na manželství, spisovatelem, hercem, lékařem, scénáristou a srandistou Mirkem Plzákem mohla začít. Mistr si dal kafe, podepsal se mi do památníku, vzpomenul, kdejakých společných známých, přátel a příbuzných a - šup na „scénu“! Pokud si někdo, kdo tam byl, ještě vzpomene, tak takhle rozesmáté publikum liberecký svazácký klub dlouho neměl. Otázka za otázkou, bonton za bontonem, příklady z praxe, co se komu stalo a jak z toho vybruslil. Salvy smíchu. Přesto, že šlo o závažná témata, jakým jsou mezilidské vztahy a hlavně rozvody a rozbitá manželství, nikdo netruchlil. Určitě padlo i to známé „zatloukat, zatloukat, zatloukat…“
Mě to už manželství nezachránilo, ale i pan doktor Plzák poznal, co obnáší rozvod. Proti špatnému chování a jeho důsledkům není imunní nikdo. Přesto. Byli jsme mladí a měli jsme za to, že svět nám leží u nohou a život i po rozvodu jde dál. Ten podvečer byl ale především o Plzákovi, který konečně přijel a byl úžasný, vtipný a komunikativní. Až doma, po vystřízlivění z euforie setkání s osobností, jsme se mohli zamyslet nad malicherností nebo naopak nad nebetyčnou hloupostí, která vede k rozpadu vztahu dvou lidí, vychovávajících děti, které rozvodem rodičů přichází o jednoho z nich. I to bylo poselství, které tento moudrý člověk vnášel do besed nejen s mládeží.
Žel, často jsme z toho všeho chápali jen ten úžasný humor, kolorit slavných a mocných. Celý podvečer s MUDr. Plzákem byl zážitek, který všechny přítomné pobavil i poučil. I proto jeho smrt v posledních dnech tolik překvapila. Svět už se nikdy nedozví, zda MUDr. Plzák vymyslel něco nového. Lék na rozvody, recept, jak slepit hrnek rozbitý na dva kusy.

Novému vedení radnice

A je to tu znovu. V Liberci není tržnice. Důstojná, v centru města, celoroční a na úrovni 21. století. Máme tu stovky prodejen se svetříky, podprsenkami a sportovním vybavením. Nemáme tu tržnici s prodejem čerstvé, domácí zeleniny, čerstvé drůbeže, domácího medu, česneku, hub, zvěřiny. Je až zarážející, že se nedaří zlomit odpor těch, kteří celoroční tržnici s rybárnou a zvěřinou blokují. Je zarážející a nemravné hledět jen na svůj prospěch a přehlížet ostatní. Příkladem takového myšlení je řetězec obchodů s potravinami „Billa“, která konkrétně v centru Liberce brání „výstavbě“ celoroční tržnice v obchodním centru Plaza naproti liberecké radnici. Exkluzivita smlouvy s Billou nedovoluje Plaze otevřít „ona velká okna do náměstí k vodotryskům a zrealizovat nápad venkovní a v zimě celoroční prodej uvnitř Plazy. Aspoň tak to vidím já, běžný spotřebitel.
Prodej naší a příhraniční polské zeleniny a ovoce by byl i naplněním poslání euroregionu Nisa. Propojení na této úrovni by přispělo ke zlepšení zásobování spotřebitelů čerstvým, evropským zbožím. Ryby, zvěřina, med, toho je v Polsku dost a není tak rizikové, jako zboží z Asie, z Číny. Myslím si, že právě tato kauza, jako kauza „botiček“ by měla být novým vedením liberecké radnice řešena hned.
Ukáže se, jestli nová radnice má na řešení dopravy po městě a jak dokáže zabránit obdobným podvodům staletí jako bylo světové lyžování 2009 v Liberci. Jak vrátí Liberci pozemky na Perštýně po Textilaně? Co s letištěm? Co s dluhy, které městu zanechal ekonom a primátor města v jedné osobě. Co se „Spaciem“, které městu „nezištně“ shání sochy, které většinou nikdo nechce, a které město stojí hromadu peněz. Kdy konečně začne město zaplavovat městský architekt a ne betonová lobby?

A mezi námi žili velcí lidé

Pokaždé, když si zavzpomínám na dějiny, které se nevyhnuly ani Jablonci a Libereci, pak si s hrdostí uvědomuji, že právě náš region zaujímal v nedávné době významné místo, kde se rozhodovalo o tom, jaký bude příští svět. Svět našich rodičů, nás a našich dětí. A skutečně k němu přispěli i lidé, kteří zde žili a pracovali.
Rozhodujícím momentem bylo, že právě zde obhajovala zájmy pracujících silná sociálně demokratická strana. Tu ovlivnil před První světovou válkou významný německý sociálně demokratický poslanec dr. Karel Liebknecht, který v roce 1912 v Jablonci a v Liberci přednesl dva významné projevy – o třídním boji a válečném nebezpečí a o odmítnutí války. Takto orientovaná dělnická strana na severu Čech silně zasáhla do poválečné obnovy života pracujících.
Mluvčím libereckých, jabloneckých a frýdlantských byl zdejší rodák, pozdější významný politik Karel Kreibich, ale i Maďar Gyula Alpari, který v Liberci našel azyl po zániku Maďarské republiky. Ten pod jménem Marmorstein žil v ulici U vody, nedaleko České besedy. Pracoval ve stranickém knihkupectví „Runge a spol“ v Pražské ul č. 19. Alpari měl velký vliv na liberecké sociální demokraty. V létě r. 1921 se jako delegát zúčastnil III. kominterny v Moskvě. Právě Alpari tehdy představil Leninovi dalšího Liberečáka, Fritze Rungeho, syna vedoucího stranické liberecké tiskárny. Ten později stál v čele časopisu Rundschau vycházejícího v německém jazyce ve Švýcarsku a ve Francii. A tak lze vystopovat chod dějin, které ovlivňovaly před První i Druhou světovou válkou významnou část politické scény v Československu.
Liberec nebyl vždy jen provinčním městem s chamtivě nezodpovědnou radou města, ale kotlem, ve kterém vřel evropský proces budoucího rozdělení světa na svět bohatých a chudých tak, jak jej známe z každodenního života v dnešní době. Tehdy se o Liberci mluvilo v Moskvě, Vídni, Ženevě jako o městě v Evropě, kde jsou pracující svědomití, kde v jejich čele stojí vůdci, schopni převzít řízení společnosti a vyhnout se válce.
Je to bolestné o to víc, když si uvědomujeme, s jakými problémy se tu prali před válkou naši předchůdci. Je to smutné, ale pravdivé. Aglomerace Liberec – Jablonec je opět někde na začátku předminulého století. Bude zajímavé hledat stopy něčeho většího, co projde krajem pod Ještědem, víc než spory o to, kdo zaplatí naše současné dluhy.

sobota 13. listopadu 2010

Vánoční dárky z počátku století

Každý den přistane v mé poštovní schránce jako v přístavu náklad, kontejner reklamních plakátů. Co si budeme povídat. Jsou ohromné! Barevné, poutavé, lesklé, krásné, až oči přecházejí. Člověk by řekl, nemohou už být krásnější a plní bezezbytku to, co si předsevzaly. Nabízet, prodat, získat co nejvíc zákazníků. Přivést je do prodejny.
Na mém stole leží počátek 20. století. Ceník s nabídkou hodin, hodinek, přívěsků, prstýnků a věcí ze stříbra a zlata, až oči přecházejí – rok výroby – počátek století. Vídeň. A protože jsem svým způsobem závislák a ujíždím na všem, co je nebetyčně krásné, našel jsem… Ceník nebývalé krásy z přelomu století, kdy všechno, co se tehdy vyrobilo, mělo punc kvality a bylo z toho, co se tak i tváří. Kov byl kov, kůže byla kožená. Vše vyrobeno doma v Rakousku, žádná Čína.
Mám před sebou ilustrovaný vzorník, pastvu pro oči. Nickel-anker remontoir systém „ROSKOPF“, silber, gold. Prostě ani nelze popsat, co vám tu firma nabízí. Já to jednoduše nevnímám. Co kapesní hodinky, to jiný zázrak. Obrázek mezi ručičkami, motiv, jiný plášť, ručičky, ciferník, pro myslivce, průvodčí, nádražáky. Kolik chcete plášťů? Rococo, terasse, espagnol. Od 150 – 170 rakouských korun. Samozřejmě gravírovaný gold – 14 karat. Je libo hodinky s obrazem císaře? Nebo jeptišky na klíček? Silbere und goldene damen – remontoir – uhren. Ve zlatě za padesátku… Wecker-uhren – budíky – jedna báseň. V kovu, dřevě, na postavci, mezi sloupy, v bronzu, litině, některé táhne sob, jiné jsou jako kaplička, hrob nebo se psem. Miniatur – pederzug- pendel-uhren, na zeď? Budiž vám vyhověno! Ze dřeva mořeného 100 cm bis 105 cm. Nic není nemožné. Federzug-pendel-uhren. Pendlovky i bez slovníku.
Oči to neberou. Je to v černobílém. Ještě že tak, být to v barvě, tak umřu studem, že tyhle dnešní čínské napodobeniny jsou tak šedivé… Katalog vede hodiny i stojací a kukačky – kuku uhr. Majolika-kuchen-uhr, hodinky po profesích. Selber-panzer-ketten. Řetízky k hodinkám, stovky druhů, nevybral bych si, leda všechny. Neuvěřitelné! Sportovní, koňské… Řetízky dámské, gold doublé, ale i …? Kroužky na ruku, gravírované, stříbro, zlato, brože z pravých českých granátů, křížky na krk, náušnice, prstýnky. Velké, skutečné a opravdu české granáty, jehlice do kravat, manžetové knoflíky, přívěsky pro děti i pro dospělé, sakrální ozdoby. Oblíbené cigartašky – pudřenky (bože, ty motivy), kleštičky na cukr, pláště nůžek, kabelky z kovu, nože, rukojeti na hole, oční obroučky, cigaretové sáčky, sady kartáčků, náprstky, zrcadlové rámy, dózy, cukřenky, slánky a solničky, stříbrné mísy, mísy na ovoce, svícny… Vše umělecky provedené, hodné secesní krásy.
Vskutku, oči pálí ze všelikeré té krásy. Jestli jsou ty dnešní prospekty krásné, pak jak pojmenovat tohle? Doba věcí, co vydržely věčně, je pryč. Byly účelné, krásné a věčné. Jinak tu dobu těžko pojmenuji. Svět babiček a dědečků. Hodinek na klíček, aut a vláčků, které dnes sehnat je sen každého, co miluje ztracený svět, svět hodinek pracujících v systému „ROSKOPF“.

Na vojnu se dal

Zní to jaksi nepatřičně vracet se k něčemu, co už je za námi, ale nedá se na to zapomenout. Pamatuji na září 1953, rok nástupu do 1. třídy machnínské školy a říjen 1966 rok nástupu základní vojenské služby. Vlak směr Milovice. Mimořádná souprava nás odvážela k tankové divizi do Milovic na příští 2 roky. Vedle mě Jirka Nešvera, Eda Jůza a stovky dalších. Někdo jel na letiště, ostatní k tankánům. A tak jsme odjeli. Veselí, zdraví, naštvaní, trochu někdo i víc opitý do vesnice, hodinu tankem od Prahy.
Nedávno jsem se dozvěděl, co jsme tenkrát nevěděli. Erár měl pro nás, cestující jednosměrným vlakem bez zpáteční jízdenky, zavedenou celou administrativu. Byli jsme vedeni jako odvedenci nastupující vojenskou základní službu (na 2 roky) na základě povolávacího rozkazu vydaného Okresní vojenskou správou v Liberci a Jablonci s danými pokyny uvedenými na zadní straně povolávacího rozkazu, které samozřejmě nikdo nečetl. Rozkaz je rozkaz, befel je befel a tak jsme se stali už před vojnou vojáky. Šlo i o peníze, které erár, kdy náhradu mzdy ve výši … a dál už nevím. Komu a k čemu, to nám bylo fuk. My se loučili se svobodou, protože tehdy byla republika o hodně větší než ta dnešní, a tak někteří kluci museli narukovat do Košic, k pohraničníkům na Dunaj, bůhví do jakých Janovic. A ti měli, podle toho důležitého rozkazu „ovesky“, nárok třeba i 2 dny na cestu. Stát to stálo o něco víc, ale vlastně nic. Na nádražích lidé dávali brancům cigarety, párky, alkohol a tak někteří dojeli do vzdálených kasáren náležitě „upravení“.
„Cestovní dny se čerpají bezprostředně před nástupem služby a krátí se o dny, které připadnou na dny pracovního klidu.“ Morální povinností každého odvedence bylo chovat se v průběhu cesty k vojenskému útvaru slušně a důstojně, jak se sluší. Pokud by s námi cestovaly maminky, babičky, tetičky a naše děvčata, tak by to možná šlo, ale takhle se to rozjelo už na peróně, dřív, než lokomotiva zahoukala k odjezdu.
Hned za bránou nás ostříhali, převlékli, umyli a nakrmili. Jo, vojna není kojná. Něco na tom bylo. Začalo to sice buzerací, ale končilo to často specializací a vzpomínáním, co že to ta pakárna s náma udělala. Kluci, co na všechno zpočátku koukali jak vejři, se vraceli domů v docela jiné náladě a většinou po dvou letech. Pokud nenasluhovali, co promeškali v „Maškových lázních“, jinak řečeno ve vojenském arestu, vězení. To bylo oněch 14 dní „vostrejch“, o které jsme si většinou vojnu nedobrovolně prodloužili…

Miroslav Zajíc – fotograf

Fotograf M. Zajíc v sobotní příloze Práva píše sobotu co sobotu sloupek o tom, o čem Jana Klusáková hovoří v Českém rozhlase. O kultuře slova, o literatuře. M. Zajíc svou poctivou stránku od shora dolů doplňuje fotkami a textem uprostřed vzpomíná své rodné Vísky na dosah ruky od Višňové a Frýdlantu v Čechách. Fenomén pojmu retro, návratu, reminiscence se opakuje. Napodobujeme, vracíme se po celé generace, roky, zpět k domovu, ke vzdálenému, ztracenému případu mládí. O to víc, oč stárneme, domníváme se, že aspoň něco z toho, co jsme zažili my, poučí a pobaví ty, co přicházejí.
Zajícova Víska semletá na všechny způsoby stále zabírá. Lidé i ti VIP se s ní stále ztotožňují. Každý, každičký z nás, má svou komůrku, vesničku, místo na téhle planetě, kam se chodí schovat. I ten největší „vesnický trouba“, hulvátský poutník má někde svou vesnickou doškovou střechu, kde na něj neprší. Místečko pod schody, někde v kůlně, na půdě, za komínem, kde je teplo, kde se stává malým, menším, nejmenším. Není to nic původního, ta nemoc má svou diagnózu, má své léky a pacienty. Zná ji každý z nás. Ráj mládí, nezodpovědné zodpovědnosti. Hra na nesmrtelnost a odvaha jít do světa a žít. Žít s velkým Ž. Žít něco, co je zvlášť pozoruhodné, život, který bude slavný, bohatý, dobrodružný. A přece jsem přesvědčen, že i James Bond nechá své zbraně před prahem a vrací se do své vísky, kde si sedne u kamen, zavře oči, nechává se okřikovat, co smí a co nesmí. Jde na hřbitov, do místní hospody. Nepozná spolužáky, sousedy. Ale je tu pořád doma, i když už sem dávno nepatří.
Ten sloupek i ty fotky v sobotním Právu jsou hodně prestižní. Žádná velká literatura, to obvykle píší oslavenci, ti jejichž fotka doprovází Zajícovy texty. Ovšem fotky, ty jsou parádní! M. Zajíc fotí – věky. Jeho fotka z oválné pracovny prezidenta USA v Bílém domě, totéž pracoviště v Kremlu. Zátopkovi. Kosmonauti, akademici, spisovatelé, herci, herečky. Svět, celý svět. A k tomu jen tak, bokem, pár slov o Vísce a všichni jsou ohromeni.
Fenomén retro, zpětného ohlédnutí za malou, obyčejnou vsí, s níž se všichni ztotožňují, je univerzální. Jako aspirin na bolest krku, hlavy. Není co řešit, natož „léčit“. Je to potřeba mít kdesi malou, vysněnou zahrádku, kde nikdy neprší a kde prohodím pár slov se sousedy.
Mám rád Mirka Zajíce, který si na nic nehraje. Nemusí. Napíše, co nestačí zapomenout. Stárneme všichni a idealizujeme si své mládí. Přesně tak to musí být. Každý z nás to dělá a přináší mu to klid. Mladí muži nás, dědky, nechápou. Věří, že nikdy nezestárnou, a že nebudou jako jejich otcové. Nezbývá, než jim přát, aby ke stáru našli tak, jako my, svého Mirka Zajíce, který jim na sobě ukazuje, jak funguje ona očistná koupel sebereflexe, ozdravný pobyt v přírodě tam, odkud pocházíme, a kam se celý život vracíme, ač nechceme.

Hra na prezidenta – Každý to vidí trochu jinak

Co všechno hřeje tam, kde jiného studí. Co názorů, obhájců, žalobců, tam jeden sudí. Co právních analýz, co posudků, to každý jiný. Z čeho by žili právníci, soudci, žalářníci? Začíná to už u dětské postýlky. Kam ji postavit? Co smí dítě pít, kolik, zda kojit či nekojit. Dát ho do jeslí, školky, v pěti letech do školy? Přeme se v rodině, před dítětem i s milou v posteli, u stolu, v práci, ve škole, ve vládní koalici. A přitom nejde o nic míň než o to dohodnout se. Dva lidé, dva odlišné názory.
A pak přijde sváteční den a pan prezident vyznamená hrdiny. Unesu hasiče, hrdinu od Tobruku, významného lékaře. Neunesu samizdatného Knížáka, hokejistu, špatného umělce, herce poplatného režimu… Než dát medaili sporné osobě, to raději nedat nic nikomu. Co sám sobě, ale především svému úřadu! To raději mít dobré poradce a naslouchat a naslouchat: šumění větru, vodě z hor, tichému potůčku. Raději někde relaxovat. Nemít tak říkajíc na Hradě pekařství, péci křupavé, voňavé housky sypané mákem, marmeládové koláčky. Medaile nejsou housky a každý nemůže být císařem Rudolfem. Pekařství na Hradě, rychlé a snadné, jako nádražní občerstvení. Zázraky na počkání. Vždy svůj a třeba proti celému světu. Proč ne? Proč z českého Hradu nedistribuovat medaile z čokolády, ze slonoviny, z kosti ovčí na provázku z bužírky, divadelní meče, magické kulisy, falešné kníry, holubi, pugety papírových růží. Ve sporu se všemi a proti všem.
Pohádkový Jiří, český král, už jeden byl. Ten dnešní nevnímá až tolik realitu, spíš než jedno: hřát se na výsluní. Sám sobě si kope hrob zapomnění. Až za pár měsíců odejde, veřejnost rychle zapomene. A přitom se zdálo, že slávu ustojí, že bude standardní, normální, jako každý z nás. I s letuškou si začal někde v soukromí. Ale jak začal, tak také skončil. U nuly. Škoda. Měl slušně našlápnuto. Stačilo málo a zapsal se do dějin. Takhle po něm zbyly jen učebnice, rok první, druhý, třetí, které vydal za podpory těch, kteří se slunili ve stínu jeho prazvláštních činů. Vzpomínám si, jak takové sebrané spisy obyčejně konší – „Malá země“ a Brežněvovy paměti z války.

Brambory

Co se mi vybaví, když se řekne brambory? Samozřejmě ty hromady brambor, přes které jsme na sebe neviděli, a které jsme museli oloupat. Jako vojáci základní služby jsme byli už ve 4 ráno povoláni, probuzeni a hnáni do kuchyně škrábat. Vojny jsme před sebou sice měli ještě 2 roky, ale brambory musely být očištěny do devíti. Těch pět hodin, kdy jsme škrábali, jsem občas jsem přemýšlel o tom, komu vlastně vděčím za brambory. Provianťák, který nám brambory na hromadu sesypal, to nebyl. Vypadalo to na vyšší šarži. Buď na dobyvatele Pizzara nebo piráta Dracea kolem r. 1526, kteří hlízy přivezli z Ameriky.
Když byla hromada obzvlášť veliká, tak jsem si fabuloval jejich cestu Evropou k nám do Jablonce, Liberce až po Machnín, kde jsme je na talíři díky tatínkovi vegetariánovi měli obzvlášť často. I pragocentrismus má své jedlé kořeny v bramborové nati. V Čechách se brambor ujali jako první pražští františkáni. Hlízy přišly z Německa, z Branibor, tudíž brambory.
Podle tradice se o ně vedla i válka, což jsem jako uniformovaný olupovač brambor dovedl ocenit. Hromada neoloupaných se nijak nezmenšovala a tak jsem snil dál. V letech dávných, roku 1777 – 1779 se skutečně vedla tzv. „bramborová válka“. Toho roku s třemi sedmičkami se odebral na onen svět kurfiřt – Maxmilián Josef a tím vymřela bavorská linie jistého panovnického rodu, a tak, jak jinak, byl na světě spor o dědictví mezi Pruskem a Rakouskem, spor o bavorské dědictví.
Jako voják nucený škrábat horu brambor v Milovicích jsem si pracně vybavoval, jak nám právě tenhle spor, ve kterém hrály brambory tak důležitou roli objasňoval ve škole dějepisář Daněk: Prušáci od Berlína vtrhli do Čech ze slezské (dnes polské) a Sasko-Lužické strany. Šlo o konflikt – válku, která začala u nás, na severu Čech. Rakušanům se v Čechách postavil budoucí císař Josef na Labi, mezi Hradcem a Jaroměří. Druhou linii obrany neřídil na hranicích dnešního Libereckého kraje u Mnichova hradiště nikdo jiný než opěvovaný generál Laudon, který podle písně jezdil od vesnice k vesnici.
A jsme u oné prazvláštnosti téhle války, které se říká dodnes bramborová. Ono se v ní opravdu moc nezabíjelo a ani k velkým bitvám nedošlo. Obě armády se podle tradice snažily sníst protivníkovi co nejvíc brambor a tak ho umořit hladem ke kapitulaci. A tak se stalo, že 13. května r. 1779, mírem stvrzeným na papíře skončila válka v lidovém podání Bramborová.
Protože oloupaných brambor v těch velkých aluminiových vojenských hrncích nijak rychle nepřibývalo a naše nadšení opadalo, připomínal jsem si i léčivou sílu brambor. Bramborová šťáva prý léčila záněty sliznic, při pálení žáhy, což byla v naší rodině běžná úchylka. To se pak užívala šťáva z brambor ve stogramových dávkách půl hodiny před jídlem. Strouhané brambory se přikládaly na popáleniny a na ekzémy, i když mě chutnají strouhané brambory nejvíc v bramboráku, s česnečkem, vajíčkem a se solí. Tady musím o bramborách končit. Co jsme oškrábali ten den do devíti, tím jsme se o polednách v Milovicích zasytili. Zbytek škrábala zas zítra jiná parta, která s námi v roce 1968 narukovala, pod rozvinutou bojovou zástavou v Milovicích, dočasného domova udatného vojáka E. W.

sobota 6. listopadu 2010

Horská chata na Smrku – 1945

Nedávno jsem byl na léčebném pobytu v lázních Libverda a tam jsem se dozvěděl o jednom osudu, o osudu horské chaty na Smrku. Rád bych vám převyprávěl příběh, který mě vrátil do let, kdy naši rodiče přicházeli na seve,r do pohraničí, aby tady, v Sudetech, obnovili českou řeč, aby český živel staletí v tomto kraji potlačovaný našel své místo. Ano, takto opravdu přemýšlela velká část osídlenců pohraničí, přicházejících po roce 1945 do našich dnešních domovů. Nebylo vždy přáno naplnit toto poslání. A tak si vyslechněte příběh převyprávěný, který se opravdu stal a který dnes, víc jak po šedesáti letech zní, jako příběh ze starých pohádek…
To, co zůstalo a je tu na věky, je nadmořská výška Smrku, nejvyššího vrcholu Jizerských hor. 1124 metrů, jak chcete, českých nebo německých. Ještě těsně po Druhé světové válce tam stávala malá horská chata a vedle ní dřevěná rozhledna. Však je ještě sem tam vidět na starých pohlednicích. Cíl řady turistů z lázní Libverda, Nového města pod Smrkem, blízkých Hejnic.
A tady začíná příběh jako z čítanky. Správcem té drobné útulny se stal chudý číšník z Českých Budějovic. Psal se rok 1945. Chata byla prázdná, po německém správci ani vidu, ani slechu. Chlapec z Budějic byl svobodný. Zda se tam sám bál, nevím, ale přivedl si sem i svou starou matku. Celá chata se skládala z deseti lůžek a malé světnice pro správce. Pár metrů od státní, tehdy ještě dost nebezpečné hranice, 700 metrů nad údolím, osm kilometrů od nejbližšího stavení. Nikdy sem nevedla elektřina, voda, telefon… Pokud jsem byl dobře informován, nikdy nahoru (do roku 1945) nevyjelo ani auto ani motorka, jen koňský potah. Nový správce měl celé jedno léto oněch osm kilometrů lesní cesty k tomu, aby si ověřil, co říkali pamětníci: koňský potah cestu vzhůru ujede za 4 hodiny s nákladem 4 metráky za odměnu 400 korun. Prý se to dobře pamatuje. Nebo taky pěšky s batohem na zádech. Dolů dvě hodiny, nahoru tři a půl hodiny. Chata patřila frýdlantské lesní správě a ta si nájemce pochvalovala. Jihočeši a jsou tu jako doma. Sehnali jim pomoc. 2 síly na kácení dřeva na zimu. Zima tu je krutá, 12. listopadu tu běžně bývá už třicet centimetrů sněhu. Sníh ale jihočechy zaskočil. Zasypal většinu neodvezeného dřeva, neměli dost brambor a do května cesta vzhůru nesjízdná. A to zásobování. Ke svícení dostali petrolej. 1 litr, po urgenci dostali 3 litry. Vše bylo tehdy na poukaz. Místní Němci, přes příkaz místních správních komisí, k nim odmítali chodit pracovat a dopravovat zásoby. Prý ani němečtí antifašisté nepomohli. A tak se udává, že nájemce s matkou trčeli na Smrku 14 dní bez brambor, chleba. Rozhodli se, že sejdou do Libverdy pro zásoby sami. Než se vrátili, někdo chatu zapálil a ta do mrtě vyhořela. Se vším všudy a, jak se říká, do základů a se vším, co si nájemce přivezl s sebou z jižních Čech. Když utrmáceni cestou hlubokým sněhem došli k chatě, stanuli před dohořívajícími zbytky. Neměli ani kde přespat. Nezbylo jim, než se vrátit „domů“ do jižních Čech.
To byl skutečný příběh nájemce horské chaty na Smrku Jiřího Čížka, tak jak jsem vyslechl v říjnu roku 2010 v Lázních Libverda…

Napoleon a pruský král

Pruský král si to v šestašedesátém v Liberci a jeho okolí užíval. Ubytován v libereckém zámku u Clam-Gallasů, na Sychrově u Rohanů. To není o špatné adrese. I když přijel nikým nezván, klíče našel pod rohožkou nebo na talířku pod květníkem…
To Napoleon, francouzský císař, dal rovnou přednost staré poště v Jablonném. Ač, by to bylo jistě pohodlnější na zámku, v Liberci. Vše se událo velmi rychle. Rakousko Napoleona zradilo a přešlo na druhou stranu barikády. Psal se rok 1813 a velký malý muž dal 16. srpna rozkaz obsadit severní Čechy. Sedmnáctého byl obsazen Frýdlant v Čechách, devatenáctého Jablonné. Sem císař přeložil svůj hlavní stan. Liberec byl obsazen dvacátého srpna polskými oddíly generála Uminského a Francouzi generála Bruna. Těchto asi 10.000 vojáků si postavilo stanové městečko mezi Libercem a Pavlovicemi. A protože návštěva, byť nezvaná, se musí i krmit, náklady na jejich stravování enormně zatížili městskou kasu a dluh města rostl, i když zdaleka nedosáhl dluhu, který Libereckům zanechal purkmistr z nedávné doby, pan Kittner. Toho bude městská kronika vzpomínat ještě hodně dlouho. A to nemusel, jakože tehdejší radnice musela, Napoleonovi vyplatit 10.000 dukátů výpalného… Nebo musel? Napoleonovi platil asi těžko.
Uzurpátor Bonaparte svých vítězství nedosáhl nahodile, měl zájem i o to, co si myslí obyčejní lidé, případně, kde se ukrývá nepřítel. Generál Bruno z jeho rozkazu pozval liberecké zastupitele do svého hlavního stanu k raportu. Přijal je nakonec někde jinde, ale to není podstatné. Pozváním zpečetil osud všech, kteří přišli i odjinud. Když se zase vše vrátilo do starých kolejí, tyhle deputace byly obviněny z kolaborace a někteří přišli o hlavu. Pana Kittnera můžu ubezpečit, že liberečtí mají téměř vždycky štěstí a z průšvihů se vykecají. Alespoň za Napoleona to šlo.
Tak či onak, Napoleonovo tažení Evropou i Libereckem uspíšilo rozvoj kraje a jeho vstup do evropského prostoru. Ožebračení libereckých soukeníků napomohlo rozvoji větších celků, budoucích velkých textilních továren. Město rovněž zaznamenalo rozvoj infrastruktury, Filipova města, Kristiánova. Peníze šly také na stavby domů, ulic, sociálních sítí. Průmyslová revoluce, která kráčela císaři v patách, udělala z Liberce a z celé severočeské aglomerace metropoli s prudkým rozvojem všeho, co k tomu patří. Je s podivem, že Liberec se této filosofie rozvoje přidržoval jen do chvíle, kdy hamižnost a snaha rychle zbohatnout zlikvidovala na Liberecku textilní výrobu. Město pod Ještědem se vrátilo někam do přednapoleonských dob. Do doby manufaktur vyrábějí komponenty, jednotlivé součástky finálních výrobků, kterými se mohou chlubit – žel jinde…

Pohlednice… Kolik jich vlastně mám?

O co míň si jich posíláme, o to víc na ně vzpomínám. Co všechno neuměla, co se naučila, o čem vypráví. Pohlednice, se vzadu natištěnou mřížkou kam, co a komu psát. Velevážený pane, spanilomyslná slečno… Vdova po rolníkovi, žena ševce… Vaše vysokoblahorodí…
Pohlednice v dobách války, v dobách světové krize. Tuhle psal slavný špión Lawrence z Arábie. Pohlednice počmáraná arabským písmem, špinavá, zbarvená pískem i potem. Pohlednice i jako vstupenka, los či pozvánka na různé akce. Portrét mladého chlapce v uniformě carského kadeta. Za cara i careviče. Přesmutný osud chlapce rámuje na fotce trhlina od rány bajonetem. Už nikdy nevstoupí do sálu plného světel v preobraženeckém, aby nabídl rámě své slečně.
Pohlednice je lovecký lístek psaný písmem rozsypaného čaje, že pánu se povoluje si zastřelit bengálského tygra. Z budky, co slon nese na těle. Pohlednice je i květem sekvoje, mořským broušeným korálem ve vlasech Venuše. Pohled je klíčem ke dveřím světa, zámkem na truhle kapitána Flinta. Letadlem bratří Wrightů,, vzducholodí Itália, jiná má zase funkci zbrojního pasu, s tou druhou můžeš jet i tramvají.
S pohlednicí jsem jak v Zemanově filmu o panu Vernerovi. Jedna byla poslaná uprostřed zimy, další přišla z rovníkové Afriky tahle zas plula s voraři po Vltavě a po Labi. Moje babička si psala jednou týdně s neteří. Dědeček nechtěl, ale musel do války a psal z Karpat, bílé Rusi, Dolomit i z ostrova Capri. Tatínek mi psal z Jáchymova, z Mírova i Plzně. Psali všichni, i ti všichni regtajmoví svatí z Francie, Británie, i ti, co pochodovali po Tipereri. Z Kurska i z lodi Patria. Na březové kůře ze Sibiře, z Terezína.
Psali z radosti, z války, z olympiády, psali milenkám i maminkám. Psal i dělník z břehů řeky Syrdarji. Nemám už jiných pohlednic, než ty od maminky, snad od strýčka, co kdysi kamsi utekl a nemohl už zpátky. Psal mi, abych se učil Jazyky, že jsou klíčem ke všemu vědění, jsou jak stěhovaví ptáci. Nalepíš známky a jsou jak děti, co vyletí, až dospějí do krajin dalekých. Jsou mi tak blízké a skrze ně se vracím a vidím tu moji prapodivnou obec Machnín, kde přes most vede učitelka houf neposedných dětí. To je moje třída prosím, můj mikrosvět i dalekohled. Svět každého, kdo sní. Vše jednou odveze vůz s anděly. Tam, cestou do kopce, kde jsem si kdysi hrál a čekal, až paní pošťačka zazvoní. Paní, dnes nesu vám psaní. Pohled vánoční. Přeji vám, aby došel a našel svého adresáta. Pohled, který si do své sbírky už asi nezařadím.

Povídám si s lidmi

Pořád slyším a čtu to samé: Jak se vám vaše město líbí, zda ano nebo ne. Co byste změnili? A pak se divím, co mi ti lidé povídají. Nikdo není dokonalý, ale lidé jsou opravdu divní. Rádi se předvádí a jako druh snad i trochu chřadnou.
On každý na tenhle svět, jako dítě ateistů, přišel náhodou. A odkud? To bych rovněž mohl vyprávět. Už předem vím, co mi odpoví. Dalo se čekat, že pokud chodil do školy a jeho docházka byla četností jak noty na buben, pak nezklame. Oni se chytrému znalosti z hlavy vykouří, co udělat s tím, který tam měl vždy jen blbosti? Až se za ně stydím. Nečtou, nepíší, nikam než do hospody nechodí. A jejich duch a intelekt slábne. O to víc jim roste sebevědomí. Neřeknou, že neví, odpoví hlouposti a ještě se tomu kření. Není jich ještě moc, ale jako strana v parlamentu už by dávno zasedli. Měli by svůj klub, poradce, auta, besedy s voliči a žádné trauma. Dřív jsme říkali, že moře jim dosahuje sotva po kotníky. Dnes nás i občas na radnicích zastupují a rozhodují o tom, co se kde postaví, zbourá, co komu kdo přidělí a jsou z nich i komunální politici…
Mám pocit, že se tak bacily a viry profilují v silný a mocný tlak v okolí svěrače a vyluzují tak prazvláštní zvuky, zvlášť po jídle. Jejich je svět zpomaleného filmu, obstrukcí a interpelací. Bůh suď, kde by byli i slušní lidé, daňoví poplatníci. Tihle rostou, jak houby po dešti. Mám strach aby, až přijde jejich hyperaktivní chvíle nesmetla ty ostatní. Senát, jako pojistka? Spíš úložiště kdysi aktivního uranu by měl mít i své chvíle pomýšlet na to, jak tiše, ale rychle zmizet a nedělat ostudu. Jak vyjít vstříc škrtům a odpovědnosti, jak ven a pryč z finanční krize.
Nebude v téhle zemi klid, dokud v ní paraziti, na rozdíl od červotočů, tiše nehodí pár slov na papír a neoslní voliče a tazatele z novin. Jak se tu ve městě cítíte, co byste pro rozkvět udělali? Děkujeme, odejděte. Nač růžový, hodný bílý, černý senát potřebujeme? Je hodně věcí, co musíme. Od kojenecké lahve po francouzské hole. Nikde však nestojí, že musíme mít všechno. Jsme prostě společnost konzumní. V té daleké Africe už taky leccos pochopili. Své zástupce pověřili a když nesplnili, tak je snědli. Není nad jasné rozuzlení a vymezení kompetencí. Zastupitelé jsou tu od toho, že zastupují, reprezentuje mě moje žena, ta taky, co nevydělá, to neutratí. Ale což, každý z nás je mladý, věří snům a seriálům na pokračování. Ty americké mají výhodu, že vždy dobře dopadnou a pravdu, tu skomírající květinu, tu vždycky zalijí.

Svátek

28. říjen? Ani komunisté nás nepřeonačili. My prostě státní svátky neumíme. Češi jsou divní patroni. Své svátky, svaté patrony neslaví. Dříve se „slavil“ 28. říjen i jako Den znárodnění. Bohatí, že tratili a chudí měli slavit. Neslavili. Žádný režim asi Čechy slavit nenaučí. Máme své chaty, domácí přestavby, koníčky, úplně jiné zájmy než se družit. A už vůbec ne v kostele a na povel. Jakoby zakleté jsou státní svátky v Česku. Děti si je pletou, dospělí jen mávnou rukou. Češi jsou v tomhle tvrdohlaví. Když nechtějí, tak nebudou. Mají „své“ svátky a to jsou Vánoce, Dušičky, školní prázdniny. Ještě tak jejich svátek z kalendáře, ale rozeznat věrozvěsty od Husa, to je nad lidské síly téměř všech.
To jiní borci jsou Poláci, disciplinovaní Němci, pobožní Rakušané. Nejvíc státotvorné hrdosti mají bratři Poláci. Jejich svět se vyvíjel trochu jinak než ten náš. Oni jsou vlastenci. U nás doma poznáte vlastence – Čecha, pokud skáče, ale to musí padnout alespoň branka. Hloupé a zjednodušené, žel nemá to daleko k pravdě. Ateismus ke škodě. Uvidíme, s čím přijdou euroskeptisté, s čím ti, co horují za svět bez hranic…
Takže jsme opět odpočívali, polehávali a všelijak lenošili. Pokud jsme nepracovali na zahrádkách, nejeli s kytkou na hroby, nepokládali lino, nerekonstruovali předsíň… Chtěl jsem vidět dvouletého vnoučka, a protože si jeho rodiče potrpí na zavolání předem, zavolal jsem. Syn nemá rád návštěvy, a tak se opatrně zeptám, mohu-li odpoledne vidět vnoučka. Dal mi ho k telefonu, ať se ho zeptám a domluvím se s ním. Ještě nemluví, s tlačítky na mobilu si pohrál a pak – zavěsil. Syn mi už nezavolal. Jeho problém to není. Počkám si na další svátky, jednou se dočkat musím. Svátky jsou prostě v Čechách svátky, kdy se setkávají přátelé, rodina a známí. Žel, mně to tentokrát nevyšlo. Příští rok to opět zkusím. Syn i vnouček budou opět o rok starší. Jeden jistě i chytřejší. Já bych dal vyvěsit státní vlajku. Důvodů k radosti se jistě najde dost…
Ten příběh měl ještě pokračování. Na druhý den jsem si řekl, že syn by neměl být chytřejší svého otce a že ho tudíž obelstím. Zvedl jsem sluchátko a už jen mluvil a mluvil: „Tak za chvilku jsem u vás. Doufám, že ti Honzík řekl, jak jsme se dohodli. On toho moc nenamluví, ale dědečka by rád viděl, už se na vás těším.“ Syn zarytě mlčel. Pochopil. Porazil jsem jej jeho vlastní zbraní… Nikam jsem ale nejel. Nejsem dost flexibilní a taková vítězství nijak zvlášť nepotěší. I tak mohou v našem pojetí vypadat státní svátky…

úterý 2. listopadu 2010

Výstava starých pohlednic v OC Plaza Liberec

Do OC Plaza se vrací výstava To nejkrásnější na starých pohlednicích Liberce a okolí publicisty a sběratele Egona Wienera.
Od 3. 11. do 31. 12. tohoto roku mohou zájemci shlédnout v přízemí OC Plaza Liberec výstavu volně po celý den a v odpoledních hodinách i s účastí a výkladem vystavovatele.
Sběratel Egon Wiener je i úspěšný spisovatel, který své dvě poslední knihy ilustroval právě starými pohlednicemi z Libereckého kraje. Knihu Egonovy pohledy a pohlednice 2, je možno na výstavě koupit i s podpisem autora.
Výstava je otevřena denně, včetně sobot, nedělí a státních svátků. Vstup je zdarma.
Veřejné autorské čtení z poslední knihy Egona Wienera Egonovy pohledy a pohlednice 2 se koná v liberecké knihovně 9. Listopadu od 18 hodin. Jste srdečně zváni.

středa 27. října 2010

Hurá do vody

Nevím, jak si letos nájemci koupališť pomohli, ale na severu bych do koupališť neinvestoval. Opačně se zachoval za První republiky řezník a hostinský F. Richter, když za své nechal postavit nedaleko liberecké vápenky nad starými pekárnami tehdy jedno z nejmodernějších koupališť. To bylo otevřeno 21. května 1933 a ve své době patřilo opravdu ke špičce ve svém oboru. Mělo dětské brouzdaliště, věž na skákání do vody, travnaté plochy k opalování, stánek s občerstvením a moderní kabiny. Napájeno bylo filtrovanou vodou z janovodolského potoka, což bylo před několika desítkami let příčinou jeho uzavření na dlouhou dobu. Dnes, po vyřešení problému, je koupaliště v plném provozu. Za zmínku stojí i to vždy pekelně studené ruprechtické Lesní koupaliště, vybudované v letech 1934 – 1936, stále opravované a následně zavírané.
Historie společného koupání má na Liberecku a Jablonecku slušnou tradici. Je spojeno s osobou nám známou, se jménem plavčíka Antonína Skopka, který vyučoval plavání již v roce 1837 na rybníku za libereckou továrnou směrem k Jablonci nad Nisou. V tom pokračoval v letech 1840 – 1841 na rybníčku za dnešní zoologickou zahradou a na vodní nádrži textilky ve Františkově.
Boom veřejného koupání pro místní i přespolní začal otevřením prvního koupaliště napájeného ruprechtickým potokem, které bylo nedaleko dnešního libereckého muzea. Stejná voda napájela v letech 1886 – 1893 rybník vhodný ke koupání na dnešním Tržním náměstí. Do podvědomí Liberečáků se ovšem nejvíce zapsalo koupání na rybníku před ZOO. Takzvané Jezírko sloužilo plavcům do vzniku ZOO v roce 1918 – 1919, kdy se tam koupat přestalo, ale na lodičkách, zrovna tak jako v zimě bruslit, se smělo i později.
Opomenout bych neměl veřejná koupaliště na Nise. Ta nebyla regulována a sevřena v hlubokých korytech. Její volné břehy a meandry zrovna vybízely ke koupání. Žel textilní fabriky brzy zabarvily vodu do nebývalých barev a tak i z toho důvodu byla koupaliště z let 1854 – 1879 na Nise ze zdravotních důvodů zrušena.
Na přelomu minulého století vzniklo další, třetí koupaliště, v Růžodole I za viaduktem, pod dnešním gymnáziem, dnes už desítky let zrušené. Zrovna tak jako koupaliště v Rochlicích z roku 1905, které je dnes rovněž zasypáno. Co žije, je koupaliště z roku 1901 ve Vratislavicích. Nedá mi to nevzpomenout mého koupaliště za machnínskou vodárnou. Koupaliště se vším všudy. Ani ono se nedočkalo současnosti, přestože bylo v krásném a ideálním prostředí hojně navštěvováno.
Liberecká koupaliště nemají šťastnou a veselou historii. Nedá se mluvit ani o nadějné budoucnosti. Investice do venkovního koupání v krásné přírodě Jizerských a Lužických hor je žel ohroženo většinou chladným letním počasím, které přeje jen otužilcům. Tak tomu bylo alespoň po celých 170 let libereckého koupání.

Konec lhaní si do vlastní kapsy

Máme ten problém za humny. Zatím. Dosud neklepe na dveře v Liberci ani v Jablonci, a přece z něj jde strach. Ztroskotaný projekt multikultury a to díky nechuti muslimů začlenit se do naši evropské kultury – společnosti. Celý princip stojící na společném respektu přistěhovalců i domácích u všech našich sousedů ztroskotal. Muslimové se slovy k němu přihlásili, činy se však rozcházejí se vším, co tak veřejně proklamují. Naše zákony jsou pro ně až na druhém místě. Na prvním místě jsou jejich náboženské příkazy. Tak to má u věřících být. Ale nesmí tím porušovat zákony naše. U nás, kde jsme my doma a kam oni tak rádi emigrují, musí dodržovat a respektovat ty místní. A to oni nechtějí.
Německá kancléřka Merkelová zcela jasně pojmenovala dosavadní snahu za neúčinnou, za „absolutně ztroskotanou“. Naše kultury se žel míjejí a v našem světě nenašli společnou řeč. Řekněte muslimům, že křesťanství, židovství a islám má být zrovnoprávněno a nesmíte se divit, že nebudou souhlasit. Nechtějí slyšet o tom, že by měli respektovat náboženské cítění a kulturu druhých. Pak se ovšem musí smířit s tím, že náš svět „multikultury“ jim bude uzavřen a jejich praktiky netolerance mohou realizovat pouze ve svých zemích, tam odkud přišli a kam by se měli vracet. Až si tohle uvědomí, naučí se naší řeč a budou respektovat naše zákony, pak mohou stavět minarety vedle našich kostelů a synagog. Pokud tak tomu dosud není, pak chybou nebude naše snažení, ale jejich setrvávání v hlubokém středověku.