úterý 11. října 2016

Informace z besedy v liberecké synagoze
                Do Liberce připlula loď, více méně slušně životem omlácený rybářský škuner. Nic víc, spíš míň. Kapitán se zelenou jarmulkou, palestinským šátkem a  s batohem na zádech. Ano, připlula loď s kapitánem Achabem Heidlerem na palubě. Kdysi náš frýdlantský, nyní ústecký.

                V sále liberecké synagogy jsme už seděli všichni, kdo si přišli vyslechnout přednášku a zapojit se do besedy o vztahu judaismu a islámu. Čekal jsem, že přijde syrský fotograf žijící v Liberci a pár libereckých muslimek, co se dnes zahalují. Nepřišli, v problematice mají jasno a tak se Achab pustil do nás. O překvapení nebyla nouze. Vzal to od Adama. Pohrozil dějinami a požádal o diskuzi. Ta byla, na rozdíl od tématu, nemilosrdná k lidem jiného vyznání. O to víc nám bylo doporučeno vnímat islám, jako něco, co nevyhnutelně změní tvář Evropy. Diskutující nebrali ohled na doporučení a vyjadřovali se záporně k tomu, aby si muslimové přivlastňovali právo a řídili se náboženskými zákony – tzv. šaríjou.

                Stěžovali jsme si na to, že většina muslimů ve styku s nevěřícími jsou hrubí, arogantní, nemají zájem o naši řeč, o práci. Žijí vlastními zvyklostmi, svébytnou kulturou a na rozdíl od skutečné emigrace hledají způsoby, jak získat výhody. Diskuze se odvíjela od nevyhnutelného pádu civilizací, Říma a Konstantinopole. Co přinesli barbaři do dekadentního Říma? Nestavme mezi ně a nás ploty. To se nikomu z posluchačů nelíbilo.

                Stále se opakující se argumenty od řečnického pultu nezodpověděly hlavní otázky. Má padnout civilizace, pokud negramotní budou chtít? Mají napomoci demografickému rozvoji počtu narozených osob obývající naše končiny? Řečník se nezpronevěřil hlavní a nosné myšlence. Emigranti jsou potřební, jsou novou krví a tím, co Evropu zachrání.

                Uzavřu-li z pohledu posluchače, co řekl Achab, lovec velryb, nenachytal nás nepřipravené. Až přijdou a budou s námi sdílet služby, chodníky, doufejme i pracoviště a školy, budeme připraveni hájit Řím (Brusel) Liberec, Jablonné v Podještědí. Budeme je učit slušnosti, umět na pozdrav odpovědět pozdravem, neničit lavičky. Mají-li jednou zlepšit genofond, pak pro to něco budeme muset udělat. Nestačí se mužně odpálit na tancovačce, pár dětí v mateřské školce.

                Achabe, snad, doufám, jsem tě jen špatně pochopil. Muslimové nejsou budoucností, jsou pouze zkouškou, zda naše civilizace je schopna postavit se migraci a zvládnout ji. Jinak ti přeji hezký, sladký a požehnaný Nový rok 5777, moře dobrého mezi všemi národy....


Žádné komentáře: