pondělí 19. září 2016

K nedožitým 128. narozeninám libereckého akademického malíře Joži Nastoupila (retro)


Carlo Naston i to je umělecké jméno Josefa Nastoupila, který se narodil dne 7.ledna 1888. Otec pocházel z Liberce, matka ze Svijan-Podolí. Jak rodiče, tak jejich syn aktivně pracovali v libereckých spolcích, především v České besedě.

Josef Nastoupil, později jeden z největších libereckých malířů, začal kreslit a malovat již jako dítě. Přesto nebo právě proto jej dal otec učit natěračem. Mladý tovaryš natěračského cechu se ale již tehdy snažil proniknout do světa kumštu, návštěvou různých kurzů. Jako dvacetiletý se roku 1908 vypravil do Bruselu, kde se chtěl přiučit impresionismu – módnímu trendu současného malířství. Po dvou letech studia teorie malířských technik přechází do Paříže, kde v té době žila značná část významných českých malířů. Spřátelil se a významný vliv na jeho práci měl především František Kupka.

Jeho pobyt a studia ve Francii přerušila první světová válka. Vrátil se do Liberce, kde si později v domku svých rodičů pořizuje ateliér a uměleckou dílnu. Zde spatřilo světlo světa spoustu nádherných grafických listů s náměty Francie, Liberce a jeho okolí. Vytvořil i krásné obrazy krajin. Ve dvacátých letech se prosadil tvorbou novoročenek a ex libris. Byl úspěšný na řadě výstav v Československu a v USA. Žil aktivně život společenského umělce. Stál u zrodu uměleckých svazů a společně s dalšími libereckým malířem Jaro Beranem pravidelně vystavoval po celé období 1. Republiky. Po dobu okupace žil v Praze, po osvobození se vrací do Liberce a zúčastňuje se na obnově pohraničí. Ve svých obrazech období po roce 1945 věrně zobrazuje hektičnost doby, ale i krásu české krajiny.

Zemřel dne 3.října 1959. Obsáhlou studii o něm napsal B. Kubát. Vyšla v roce 1973, vydala ji Česká beseda, jako 11. svazek svých zpráv. Nenechme upadnout v zapomnění slavné liberecké osobnosti, které jsou úzce spjaty s historií našeho města, a kteří se zasloužili i o to, v jakém městě žijeme dnes i my.


Žádné komentáře: