čtvrtek 2. července 2015

Mír v Izraeli – nová kniha na pultech našich knihkupců

Mír v Izraeli – nová kniha na pultech našich knihkupců
Autor: Jan Kovanic
Název: Mír v Izraeli
496 stran textu + 64 stran barevných fotografií
vydalo nakladatelství BELETRIS Praha

Přátelé dobré knížky, tady jedna je! Je mnoho dobrých knih a jedno je spojuje – čtenáři – národ bez hranic, polykači vět, slov a písmen. A pak tu jsou autoři: učňové mocné magie, mistři slov a krásných vět, otcové myšlenek, chytří a moudří spisovatelé. Jeden z nich, můj přítel Jan Kovanic, napsal knihu o zemi svých předků. Knihu o spoustě věcí nám všem tak blízkých, že po jejím přečtení jsem nabyl dojmu, že jsem přečetl slovník, encyklopedii, cestopis, univerzální odborný popis světa – jak chápat zemi, kterou miluji.
V Izraeli jsem dosud nebyl a tak jsem knihu o pěti stech stranách se spoustou nádherných barevných ilustrací četl jedním dechem. Autor mě nijak nešetřil – rovnou mě posadil do letadla a tak mi nezbylo, než knihu číst. Knížka „Mír v Izraeli“ se čte jako román, literatura faktu, cestopis Hanzelky a Zikmunda ze vzdálených míst, jako by mě vedl za ruku sám Emil Holub.
Leitmotivem všeho toho vyprávění je mír. Slovo, co v podobě zelené ratolesti v zobáku Picassovy holubice má své místo právě v Izraeli, kde lidé netouží po ničem jiném víc, než žít v míru se svými sousedy. Autor ve všech kapitolách knihy hledá odpověď na otázku, čím to je, že o malý cancourek země se vede stálý boj už tisíce let. Proč se lidé žijící v diaspoře, vrací do Erec Izrael, proč tolik touží po míru, který je jim odepírán, proč muselo v novodobých dějinách zemřít 20.000 jejich dětí, vojáků při obraně ostatních.
Jednotlivé kapitoly dostaly jména po míru v místech, která autor navštívil. Potkává se všude s lidmi, kteří jsou krví této krásné země, životadárnou vodou, které se nic nevyrovná, která tvoří nové a chrání staré. Tak vznikly jednotlivé kapitoly, které ke čtenářům, hovoří slovy: Mír lesů, mír pomerančovníků, mír Olivové hory, lesů, podmořských útesů, sladké vody. Tam všude je mír konfrontován s lidskými starostmi, touhami a přáními, s realitou dnešního Izraele, kterou tak věrně popsal autor knihy „Mír v Izraeli“ Jan Kovanic. Ne slova, ale činy lidí vytvořily stát, zemi tak nádhernou a přátelskou ke všem, kteří ji navštíví a chtějí ji poznat, vědět víc, než slyší v masmédiích.
Všem lidem dobré vůle je určena právě tato kniha, autora původem ze severočeského Liberce, milujícího Jizerské hory, na které vzpomíná při cestách po Izraeli, kdy jejich náladu přirovnává k náladám hor, krásné přírody sympatického lidu statečné země.
Kniha je odpovědí na spoustu dotazů, jak spolu žije tolik národností a především Izraelci s Araby. Ani tomuto tématu se autor nevyhýbá a odpovídá na všechny dotazy. „Mír v Izraeli“ není knihou prázdných slov, ale skutečných činů, které vedou zemi na trnité cestě k odpovědi, že Izrael je jedinou zemí regionu, kde je člověk člověkem a zákony platí pro všechna etnika bez rozdílu. Zemí, kam spěchat netřeba, ale kam by se měl jednou jeden každý z nás podívat. Turistika je právě jedním z účinných prostředků, jak čelit antisemitismu, lžím a polopravdám o Izraeli. Právě o tom, zcela jasně promlouvá ke čtenářům kniha Jana Kovanice „Mír v Izraeli“, kterou vám mohu jen a jen doporučit.
Kniha je vroucím sdělením člověka, jehož rozum se vzpírá akceptovat lži a polopravdy po staletí sdělované antisemity, jejichž cílem bylo a je ponížení původního lidu žijícího v této oblasti. Kniha si plně zaslouží pozornost všech, kdo milují pravdu a chtějí poznat svět, svět lidí, kteří chtějí žít v míru a bránit mír všemi prostředky. To je poselství knihy Jana Kovanice „Mír v Izraeli“. Knihu nepustíte z ruky, dokud ji nepřečtete. I já to tak učinil.Žádné komentáře: