středa 27. července 2016

Evropa ztrácí klid - červenec r. 2016
                Když jsem byl před 50 lety vojákem základní prezenční služby, měl jsem před sebou 2 roky v zeleném a ubytování v kasárnách. Moji velitelé byli z části veteráni druhé světové války, z části příslušníci našich vojsk na západní frontě, Svobodovci z východu. S podivem tu byli i Vládní vojáci, kteří sloužili ještě za protektorátu Hitlerovi, účastníci Slovenského národního povstání, vojáci Slovenského státu, kteří odmítli poslušnost nacistům, mladí důstojníci, co absolvovali důstojnickou školy už v socialistickém Československu. Ti všichni nám veleli, ti všichni v té době tvořili Československou lidovou armádu, jejíž vrchním velitelem byl prezident republiky.

                Bylo dvacet let po válce a byl mír. Staří kozáci vzpomínali na válku, mladí mluvili o tom, že není kde se proslavit. Náhle bylo málo hrdinů. Konflikty jako Maďarsko 1956, Berlínská zeď a rakety na Kubě sice mobilizovaly, ale mír se podařilo udržet. Země třetího světa zvyšovaly svůj význam a státy jako Jugoslávie, Indie, Čína, Indonésie a Arabské státy se toho dožadovaly velmi hlasitě.

                Národnostní uvědomění černého kontinentu, arabských států Blízkého východu přimělo západní velmoci k politice, která záhy vyústila v podporu nacionálních režimů. Mladí důstojníci těchto zemí za podpory USA, a především náboženských vůdců svých zemí osnovali změny režimů, růst nacionalismu vedoucí k nenávisti k Židům, křesťanům, všemu, co nepochází od proroka Mohameda. To postupně vedlo ke  změnám v demografickém rozložení sil prosperujících států Evropy. Na úkor zákonů hostitelských zemí se současní emigranti s druhou a třetí generací těch prvních  stali skutečnou hrozbou demokratickým státům Evropy. Především těm, které se podílejí na boji s „Islámským státem“.

                Nestandardní chování mohamedánů vůči hostitelům vede v současné době ke konfliktu mezi zastánci multikulturního porozumění a těmi občany Evropy, kteří vidí v invazi ohrožení národní existence, strach z násilností na židech, křesťanech i nevěřících.

                To vyvolává extremismus u části obyvatel, kteří nejsou spokojeni s řešením, s migrační politikou, kterou realizují jednotlivé vlády zemí Evropy včetně té naší. Pokud se nepodaří koordinovat boj s islámským extremismem, může to v tom horším případě vést až k občanské válce v Evropě, kde takový konflikt nepamatujeme už víc jak 70 let. Pokud do toho nepočítáme válku na Balkánu.

Žádné komentáře: