úterý 23. ledna 2018

Nezavírejme oči před problémy (Mezinárodní den památky obětí holocaustu – sobota 27.1.2018)
27. leden je dnem paměti – památky obětí holocaustu. Celé české pohraničí – Sudety je plné opuštěných hřbitovů a hřbitovních kaplí, které často jako jediné je, co zůstalo po našich spoluobčanech, židovských obcích.

Jako desetiletý vnuk správce libereckého židovského hřbitova jsem měl s dědečkem, jedním z mála přeživších, vážný spor. Nerad mě pouštěl do změti kamenů a náletových dřevin, které tehdy, v roce 1957, představovaly místo odpočinku židovských zemřelých. Správce hřbitova, ani skomírající židovská obec nemohla napravit, či zlomit, nechuť tehdejší státní správy změnit cokoli na daném stavu.

To přišlo až po roce 1989 a s ním přiznání se města k uvedené zažité praxi a zároveň napravení křivdy na téměř 1700 občanů Liberce, kteří se nevrátili z vyhlazovacích koncentračních táborů a z bojišť druhé světové války. Po nich zůstaly městu továrny, obchody, ordinace, kanceláře, vily, pozemky, které město spravovalo a kdy nechalo chátrat jediné, co nemohlo potřebovat – židovský hřbitov s obřadní síní.

Po roce 1990 došlo k obratu a nápravě křivd. V rámci výstavby nové knihovny v Liberci na pozemku, kde do roku 1938 stála židovská synagoga, vypálená nacisty o tzv. křišťálové noci, byla postavena synagoga nová, v Čechách první od roku 1945.

Vraťme se do poloviny května roku 1945. Sovětský velitel, osvoboditel města, se nechal informovat o osudu libereckých Židů. Osobně navštívil židovský hřbitov a co viděl? Povalené kameny, mezi nimi stromky. Vedlo jej to k tomu, že nařídil vytvoření pracovního komanda z někdejších nacistických představitelů, které mělo uvést hřbitov do náležitého stavu. Žel, dokumentace k tomu, kde je kdo opravdu pochován nebyla k dispozici, a tak se má babička dočkala pomníčku jiného nebožtíka, a on zase spočinul pod stélou jiného člověka. To nezměnila ani hrstka těch, co přežili.

Vraceli se i jako hrdinové z bojů od Monte Casina, Kyjeva, Dukly, Tobruku, z Tichomoří, z Berlína. Přežili a obdrželi nejvyšší britská, sovětská, americká vyznamenání. Po roce 1990 přichází i liberecká radnice s pomocí při opravě hřbitova, hřbitovní zdi, kaple, která se postupně mění na památník obětí šoa v Liberci. Myšlenku upravit důstojně tento prostor, jako památník umučených obětí, vyhrál v rámci soutěže student Technické univerzity v Liberci Štěpán Gudev, který světelnou linkou vede návštěvníka podél stěn až k místu, odkud se již nevrátili a kde zahynuli.

Památník obětem šoa je zpřístupněn veřejnosti a je na jednotlivých skupinách mládeže a vedení škol, zda si vyjedná na židovské obci návštěvu komentovanou jejím zástupcem. V posledních letech jsme v Evropě svědky narůstajícího antisemitismu. Židé stále více čelí novým formám předsudků, které je obviňují z rasismu, srovnávají je s nacisty a zpochybňují jejich historické vazby na Jeruzalém, stejně jako legitimitu státu Izrael. Naším cílem je mobilizovat všechny občany k občansky statečným postojům.

Žádné komentáře: