středa 3. ledna 2018

Přátelé


Přátelé,

nevím, čím jsem i zasloužil, že z nepřeberného množství nových krásných knih držíte v ruce tu mou „Za okny jsou Sudety“. Doufám, že nebudete zklamáni.

Jednasedmdesátiletý autor, Liberečák, se po krátké odmlce vrací do vašich knihoven asi už poslední nůší příběhů většinou ze Sudet po druhé světové válce. Vzpomínky mladého chlapce vás zavádí tam, kde jste si hráli i vy, vaši starší sourozenci, rodiče. Příběhy jsou zrcadlem 50. – 60. let minulého století, ale i posledních let jsou rovněž příběhy dnešního českého pohraničí, Sudet.

Vy, co jste četli příběhy v předchozích knížkách a bylo jich víc 12, už víte, čím vás autor překvapí, jaké další prastaré pohlednice jsou zde reprodukovány, a které jsou vskutku málo kde vidět.

I tentokrát k vám přichází kniha vydaná vydavatelstvím VEGA-L Nymburk ing. Ivana Ulrycha, ve vynikající kvalitě, tisku textu, tak i reprodukce ilustrací. Nestává se tak často, že autor nachází v redakci vydavatelství partnera, kdy nová kniha, se dostává ke čtenáři ve špičkové kvalitě. Mezi takové patří i kniha „Za okny jsou Sudety“, kterou držíte v ruce. Osudy nás všech. Doba sudetské a postsudetské slávy se nás dotkla už tím, že v geografických Sudetech žijeme a problémů spojených s odsunem Němců ze Sudet – českého pohraničí – jste byli následně svědky. Kraj zbavený kvalifikované pracovní síly, dlouho hledal náhradu v dosídlencích a ne vždy ji našel. Plnohodnotné začlenění Sudet zpět do ekonomiky, ale i do duchovního života Československé republiky trvalo víc jak 20 dlouhých let.

Autor příběhů se poctivě snažil vítězství, ale i prohry těchto let zaznamenat. Připomenout, že ne vždy žít v tomto kraji byla procházka růžovým sadem. Mnohé z toho, čím se dnes můžeme pochlubit má svůj počátek hluboko v letech dosídlování pohraničí a budování socialistické společnosti, výrobků, na které s nostalgií vzpomínáme.

Nechť vás knížka „Za okny jsou Sudety“ vrátí na čas do vašeho mládí. Mladým ať dá představu, co to bylo za léta, kdy výrobky jako termix, LIAZ, koberce z Bytexu, látky z Textilany, elektro-výrobky z Tesly. Kdy Liberecké výstavní trhy dokázaly naplnit město pod Ještědem turisty až po okraj.

Nechť má nová kniha přinese mladým i dříve narozeným čtenářům dobrou zábavu, ale i ponaučení, že nic nepřichází samo od sebe a pokud se chcete něčím pochlubit, stojí to dost usilovné práce. Nic není zadarmo.Váš autor Egon Wiener

V Liberci 2018

Žádné komentáře: