pátek 28. srpna 2015

Na okraj diskuze?

Když takhle týden, co týden píši pro ,,náš Liberec“, říkám si: Mám psát taky o lidech z Liberce? Za těch skoro 70 let, co tu žiji, jsem jich poznal hodně. Nejvíc v době, kdy jsem pracoval pro firmu „Národní fronta“, pro tu, kterou až do roku 1969 řídil MUDr. František Kriegel, člen ÚV KSČ jediný, co v Moskvě nepodepsal. Haličský Žid, který byl skutečným našim českým internacionalistou. Z titulu mé funkce, především na svazu mládeže jsem se opravdu dostal do styku s STB, především s lidmi, kteří pro kariéru byli schopni obětovat všechno. Potkával jsem se tak rovněž s lidmi, kteří se podíleli na normalizaci v Liberci v letech 1968-1989. Dvacet let.
Mám psát o jejich růstu, vítězství a prohrách? Domnívám se že ne. Nikdo z nich nepřivedl druhého pod šibenici, ani do už neexistujících pracovních lágrů, jaké známe z 50. let. Jejich pocit, že dělají správně, když udávají, vycházel z potřeb seberealizace tak, jako dnes, když „anonym“ píše a ukazuje prstem: Ty jsi byl agentem STB. Je to v něm a ještě ten pocit beztrestnosti – být udavačem anonymním…
To jsou ti, co mě přesvědčují, když vzpomínám, že bych, když nemusím, neměl ubližovat. Jsem rád, když vidím, že známý z let normalizace vychoval děti a ti dnes budují mé, naše město, firmu, staví svou existenci na tom, že slouží rozvoji něčeho pozitivního. Věřím, že nebudou nikdy vydíráni, tlačeni k něčemu, co může ublížit dobré věci. Že naše úsilí povede k tomu, že nedovolíme ve jménu mamonu okrádat město, nás všechny. To není volání po ztraceném ráji, bývalé společnosti. To mi jenom slušnost velí nezůstat lhostejným k současným defraudacím, kamarádčoftům, podplácení, které vede k záhubě každé dobré myšlenky, revoluce, třeba i sametové.
Společnost lidí, kteří chtějí něčeho dosáhnout, musí spíš, než viníky, hledat příští vítěze. Ne ty, co podepsali, ale nespolupracovali (neudávali) ale ty, co zneužívají své postavení k osobnímu obohacování dnes. Kdo se cítí poškozen konkrétním udáním, už se dávno měl ohradit, požádat o rehabilitaci a žádat nápravu – omluvu. Udělali to ti, co opravdu bojovali proti režimu. Anonymové, co dnes křičí budou mlčet, protože se bojí, že se přijde na to, že sami kolaborovali, udávali, že jsou z rodin, které udávali už v minulosti gestapu, rakouské policii…
I proto mám obavu o nich psát. Nechci ublížit jen proto, že vím, že každá mince má svůj rub a líc… Své kostlivce ve skříních si každý z těch anonymů musí pohřbít sám… Ano, potkáváme se ve městě a je to let, kdy jsme se stýkali a říkali si: „Čest práci.“ Někdo to myslel vážně, jiný, že si myslel, že musí… Nemusel.

 Lidé jsou různí. Lepší je psát o hromadné dopravě, o ZOO, o přeplněných ulicích, o tom, jak špatně se hledá mladým práce, kolik stojí byt, služby, nemoc, odsouzení. Komu, se co má strčit, aby se něco v národě pohlo… Ne, to dělat nebudu. Psát budu o lidech, kteří nejsou mstiví, o domech opravených balkónech, chodnících a stezkách. O společných dějinách Čechů, Němců a Židů v pohraničí, o společném ideálu, o společnosti, kde se lidé přou, jak mohou být druhým užitečnějšími.

Žádné komentáře: