středa 26. srpna 2015

Ráj na zemi?

Co asi znamenají data 1.leden 1949 – 31. prosinec 1953? Ano. Uhodli jste. Jde o čas vymezený první pětiletce, po kterou se naši rodiče a prarodiče snažili vrátit slávu a prosperitu Československé republice. Dvouletka skončila. Lidé to brali setsakra vážně. Vysídlené pohraničí ztratilo významnou pracovní sílu sudetských Němců, jejich nahrazení nebylo otázkou letního odpoledne. Únorová změna režimu a orientace na Sovětský svaz nám vzala mnohé trhy ve Třetím světě, včetně poválečné rozvíjející se západní Evropy. O to víc naši rodiče podpořili v masovém měřítku politiku KSČ a její první pětiletku.
Pomineme-li setrvávající problém v zemědělství, pak především hutnictví, hornictví, těžký průmysl a stavebnictví rostlo nevídaně rychlým tempem. Zaostával spotřební průmysl, služby, cestovní ruch. Lidé se báli otevřeně hovořit, nadále probíhaly politické procesy s odpůrci režimu. KSČ začala uplatňovat svou vedoucí úlohu danou jí ústavou a prováděla čistky v diplomacii v armádě, policii, ve státní správě. Přesto, že znárodněním sáhla KSČ na soukromý majetek především zemědělcům, obchodníkům, továrníkům, drobným řemeslníkům a měnovou reformou v roce 1953 všem, co měli naspořeno, dosáhla v tomto období významných úspěchů především v podpoře režimu mladými lidmi na stavbách mládeže, přehrad, elektráren, dolů, vysokých pecí.
Dostalo se jí podpory i předválečných intelektuálů horujících pro socialismus. Především film, poesie a romány, se staly páteří socialistického realismu. Rovněž v malířských a sochařských ateliérech, ale i na jevištích našich divadel se horovalo v tomto duchu.
Období první pětiletky to byly ale i procesy s „nepřáteli“ budování socialismu, s církevními představiteli, s vojáky, kteří bojovali za naši vlast v západních armádách a nakonec i s vlastními lidmi v čele s generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským. Přesto, a snad i proto, první pětiletka znamenala významný posun v těžbě uhlí uranu, ve výrobě energie, v hutnictví, nákladních vozů, letadel, lodí, v chemické výrobě. Embargo západu na nové progresivní technologie dostávalo svou novou podobu a mělo vážně ohrozit naše národní hospodářství v následujících letech. Což se stalo a zcela vážně poškodilo naši konkurenceschopnost na zahraničních trzích.

 První pětiletka v porovnání s těmi pozdějšími ukázala úsilí zaměstnanců v hledání nových forem výroby – soutěže, úspory, inovace – s cílem práci polidštit, zefektivnit, zvýšit výkonnost a kvalitu výrobků. Postupné zaostávání v konkurenci s výrobky ze Západu dostalo hospodářství ČSR, později ČSSR do značných potíží, při kterých byla vzpomínka na první pětiletku byla tou nejhezčí.

Žádné komentáře: